Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o dielo - návrh dokumentu - Metodický pokyn pre rizikovú analýzu EZ 0 0 25.10.2007 15.12.2007
Zmluva o dielo - plagaty a skladačka EDOK 0 0 24.08.2007 30.11.2007
Zmluva o dielo - plagaty, kalendáriky, skladačka POD, brozurka POD 0 0 24.08.2007 30.11.2007
Zmluva o poskytovaní služieb - organizačné zabezpečenie a zostavenie odborného programu seminára: Starostlivosť o vidiecku krajinu 0 0 27.09.2007 05.10.2007
Zmluva o dielo - tlač brozury a plagatu - Dedina roka 2007 0 0 25.10.2007
Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 0 0 01.01.2007 31.12.2007
Zmluva o projekte "Návrh nového systému riadenia s dopadom na organizačnú štruktúru" a dodávke súvisiacich služieb 0 0 09.02.2007 29.03.2007
Zmluva o poskytnutí služby - organizácia Ceny ministra životného prostredia 0 0 04.06.2007 06.06.2007
Zmluva na dodanie tovaru - papier a papierové výrobky 0 0 08.06.2007 15.06.2007
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby 0 0 01.10.2007 cennik v zmluve
Poskytovanie masérskych služieb 0 0 01.10.2007 31.12.2007 cennik v zmluve
Zmluva na dodanie tovaru - tonery 0 0 03.10.2007
Zmluva na dodanie tovaru - tonery 0 0 03.10.2007
Zmluva o dielo - oprava strešnej krytiny, SAZP Trnava 0 0 28.09.2007
Zmluva o dielo - oprava strešnej krytiny na SEV Orlík, Spišská Sobota 0 0 22.10.2007 15.11.2007
Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - autorský zákon - SEV REGETOVKA 0 0 01.01.2007 31.12.2007
Odmena umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - autorský zákon - SEV REGETOVKA 0 0 01.01.2006 31.12.2006
Odmena umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - autorský zákon - SEV MODRA 0 0 01.01.2007 31.12.2007
415/2007 BPY, spol. s r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Kompaktný prenosný monitor vitálnych funkcií 537 724 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 25.09.2007 14.12.2007
459/2007 BPY, spol. s r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Ventilátory intermediárneho zamerania vhodné na použitie pri invazívnej (ET a TT kanyla) aj neinvazívnej ventilácii pre deti a dospelých, pre pracoviská Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - 10 ks 272 191 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12.12.2007 14.12.2007
455/2007 BPY, spol. s r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Doplnenie základného vybanie Centrálnych operačných sál - pracovisko Petržalka: odsávačka, vŕtačka a sternálna pílka 68 545 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12.12.2007 21.12.2007
456/2007 BPY, spol. s r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Dodávka odsávačiek, infúznych púmp a lineárnych dávkovačov pre potreby pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava 47 278 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12.12.2007 21.12.2007
895/2006 Carl Zeiss, spol s r. o. - organizačná zložka Carl Zeiss Slovensko Kúpna zmluva. Operačný mikroskop (OK Petržalka, OK Staré Mesto) - 2 ks 295 071 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15.12.2006 22.12.2006
Zmluva o dielo 66 2007 HELTER, s.r.o. rekonštrukcia administratívnych priestorov ŠPÚ 94 245 0 Štátny pedagogický ústav 03.10.2007
46/2007 Ing. Vincent Janošťák - Centrum BOZP a OPP Zmluva. Výkon činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby (BTS) dodávateľským spôsobom v zmysle Zákona č. 314 / 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Zákona č. 124 / 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia 2 151 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 01.02.2007 31.01.2008
4600000230 Mados plus, s.r.o. Čiastková kúpna zmluva č. 6 (nábytok 19 006 0 MF SR 06.10.2006 31.10.2008 záruka 2 roky
4600000606 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo o vytvorení internetovej aplikácie pre program UNITAS 18 487 0 MF SR 27.05.2009 10.07.2009 záruka 24 mesiacov
414/2007 NIMAG s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava Kúpna zmluva. Centrálna monitorovacia stanica s monitormi vitálnych funkcií pre potreby Kliniky pneumológie a ftizeológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - pracovisko Ružinov 78 607 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 20.08.2007 14.12.2007 prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 SKK
5/2007 PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o. Zmluva. Servisná údržba a vykonávanie servisu, supervízia prevádzky zdravotníckej technológie Podtlakovej jednotky 736 705 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 04.01.2007 31.12.2008
444/2008 PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany Kúpna zmluva. Dodávka monitora vitálnych funkcií pre I. chirurgickú kliniku v počte 1 kus 12 693 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27.10.2008 10.11.2008