Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Nájomná zmluva - obrazáreň - Envirofilm 2007 0 0 13.04.2007 19.05.2007
Zmluva o dielo - tlač pre Envirofilm 2007 0 0 18.04.2007 14.05.2007
Zmluva o poskytnutí služieb - propagácia Envirofilmu 2007 0 0 18.04.2007 11.05.2007
Zmluva o poskytnutí služieb - slávnostné otvorenie Envirofilmu 2007 0 0 15.05.2007 15.05.2007
Zmluva o poskytnutí služieb - slávnostné ukončenie Envirofilmu 2007 0 0 18.05.2007 18.05.2007
Zmluva o poskytnutí služieb - divadelné predstavenie na choduloch - Envirofilm 2007 0 0 04.05.2007 19.05.2007
Zmluva o dielo - urbanistická štúdia rieky Tisy - časť doprava 0 0 08.02.2007 28.02.2007
Príkazná zmluva - zabezpečenie verejného obstarávania v rámci projektu Environmentálna škola 0 0 02.01.2007 01.02.2007
Kúpna zmluva - prezentačné predmety - NATURA 2000 0 0 26.10.2007 25.11.2007
Kúpna zmluva - farebný kopírovací stroj 0 0 28.11.2007 05.12.2007
Kúpna zmluva - premietacia technika v rámci propagácie NATURA 2000 0 0 29.11.2007 06.12.2007
Zmluva o poskytnutí služieb - technicko-organizačné zabezpečenie konferencie 0 0 09.11.2007 20.11.2007
Zmluva o dielo - tlač propagačných materiálov v rámci prezentácie projektu NATURA 2000 0 0 03.12.2007 23.12.2007
Zmluva o dielo a mandátna zmluva - činnosť technika požiarnej ochrany 0 0 12.01.2007 cennik v zmluve
Zmluva o dielo - stavebné úpravy - SAZP Banská Štiavnica 0 0 12.01.2007 15.03.2007
Zmluva o dielo - oporný múr SAZP Banská Štiavnica 0 0 30.03.2007 25.05.2007
Zmluva o prenájme nebytového priestoru a zabezpečení služieb - stánok REPIS na medzinárodnej výstave ENVIRO 2007 0 0 12.04.2007 15.04.2007
Zmluva o dielo - technická realizácia výstavného stánku REPIS v rámci medzinárodnej výstavy ENVIRO 2007 0 0 05.04.2007 11.04.2007
Zmluva o dielo - námet a scenár filmu: Dobrý projekt - základ úspechu 0 0 05.04.2007 31.12.2007
Zmluva o dielo - propagačné materiály KAP 0 0 05.10.2006 11.12.2006
Zmluva o dielo - námet a scenár filmu: Europa - lider pri záchrane modrej planety Zem 0 0 05.04.2007 31.12.2007
Kúpna zmluva - videorekordér 0 0
Zmluva o dielo - výroba nosičov na reklamné plochy 0 0 18.04.2007 15.05.2007
Zmluva o poskytnutí služieb - celodenné stravovanie - Envirofilm 2007 0 0 08.05.2007 19.05.2007
Kúpna zmluva - digitálne fotoaparáty s príslušenstvom a fototlačiarne 0 0 29.06.2007
Zmluva o dielo - zabezpečenie školiacich aktivít 0 0 12.03.2007 15.06.2007 cennik v zmluve
Zmluva o dielo - spracovanie a príprava podkladov pre záverečnú správu týkajúcu sa vstupných údajov materiálovej bilancie v SR 0 0 01.10.2007 30.11.2007
Zmluva o dielo - aplikačné prepojenie IS s EnviroInfo - projekt EnviroGeoPortál 0 0 01.09.2007 29.11.2007
Zmluva o dielo - dodávka technologie katalogovej služby pre metainformačný systém EnvifoInfo v rámci projektu EnviroGeoPortál 0 0 01.09.2007 29.11.2007
Zmluva o dielo - spracovanie publikácie Správa o stave životného prostredia v roku 2006 0 0 01.10.2007 05.11.2007