Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o dielo - vykonanie geologických prác - environmentálne záťaže SR(BB kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj) 0 0 06.09.2006 31.10.2008
Zmluva o dielo - vykonanie geologických prác - environmentálne záťaže SR / Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj / 0 0 06.09.2006 31.10.2008
Servisná zmluva na klimatizačné zariadenia 0 0 04.09.2006 98,75/servisná prehliadka
Zmluva o iných audítorských službách - Audit - finančné vykazovanie 0 0 18.09.2006 24.09.2006 46,47/hod.
Zmluva o dielo - dodávka a montáž klimatizácie priestorov IPKZ v starej časti budovy SAŽP 0 0 14.07.2006 20.08.2006
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi 0 0 25.09.2006 cenník v zmluve
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 02.10.2006 31.01.2008 863,04 /mesačne
Zmluva o ekonomickom a účtovnom poradenstve 0 0 11.10.2006 29,87/hod.
Zmluva o dielo - oprava vonkajšej fasády - Prievidza 0 0 16.10.2006 13.11.2006
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov, Hanulova 5/d, BA 0 0 31.08.2006 02.03.2007
Zmluva o audítorských službách - poradenstvo a konzultácie v oblasti účtovníctva 0 0 13.10.2006 46,47/hod.
Zmluva o audítorskom preverení dlhodobého majektu a o dalších auditorských službách 0 0 13.11.2006 31.12.2006 33,2/hod.
Zmluva o odbornej spolupráci 0 0 02.10.2006 31.12.2006 663,8/mesiac
Zmluva o zabezpečení čerpania sociálneho fondu prostredníctvom Relax lístkov 0 0 11.12.2006 31.12.2006 cenník v zmluve
Zmluva o podmienkach poskytovania právnej pomoci 0 0 01.12.2006 142,2/hod.
Zmluva o organizačno-procesnom audite 0 0 01.12.2006 19.01.2007
Zmluva o dielo - Technológia Web Coverage Service WCS pre úlohu Environ. infraštr. priet. inf. rezortu MŽP SR 0 0 30.12.2007
Aktualizácia obsahu informačného portálu o ZP 0 0 30.12.2006 31.03.2007 cennik v zmluve
Zmluva o dielo - tematicka interpretácia zmien krajinnej pokrývky Slovenska 0 0 30.03.2007 31.10.2007
Zmluva o dielo - školenie systému REGEN 0 0 24.09.2007
Kúpna zmluva - sieťové prepínače v lokálnej počítačovej sieti 0 0 05.11.2007 04.01.2008
Licenčná zmluva k používaniu aplikácie na doplnenie softvérového vybavenia per zavedenie IS REGEN 0 0 25.10.2007
Kúpna zmluva - dodávka sieťových prepínačov lokálnej počítačovej siete 0 0 12.11.2007 12.01.2008
Licenčná zmluva - systém REGEN 0 0 23.11.2007 23.12.2007
Zmluva o poskytnutí technickej asistencie na udržbu systému REGEN 0 0 02.01.2008 31.12.2008 cenník v zmluve
Zmluva o poskytovaní služieb pri príprave a realizácií vzdelávacích programov 0 0 13.12.2007 31.12.2007
Licenčná zmluva - dodávka programového vybavenia pre zálohovanie a archiváciu dát 0 0 13.11.2007 13.12.2007
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - titulkovanie a dabing - Envirofilm 2007 0 0 10.04.2007 15.04.2007
Zmluva o mediálnej spolupráci - Envirofilm 2007 0 0 02.04.2007 30.05.2007
Nájomná zmluva - aula -Envirofilm 2007 0 0 04.04.2007 18.05.2007