Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
295/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Oprava mikrovlnnej rozkladnej piecky. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 12.08.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
2/2003-1019/2003/SVPUDK/2003 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Dodanie prístroja na stanovenie tuku a sušiny v potravinách 77 923 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 05.12.2003
308/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Údržba 2 ks prístrojov Varian. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.09.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
395/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Kúpna zmluva - náhradný diel pre prístroj CARRY 100 100 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 08.12.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
3/2003-1019/2/2003/SVPUDK/2011 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Robotický autopreparatívny systém pre gélovú permeačnú chromatografiu 49 957 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 05.12.2003
4/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Dodávka HPLC systému s detektorom. 49 580 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.04.2008 23.06.2008
79/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 septá na vialky, filtre do celiek. 633 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.02.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
2008-1030 AMEDIS spol., s r.o. Plynový chromatograf s ECD detektorom 34 976 0 Štátny geologický ústav Dionýza Śtúra 19.08.2008
2004-1010 AMEDIS, spol s r.o. Kúpa plynového chromatografu 19 086 0 Štátny geologický ústav Dionýza štúra 28.05.2004
2003-1014 AMEDIS, spol. s r.o. Kúpa ICP VISTA SPEKTROMETER VARIAN 87 295 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 21.07.2003
03570203 AMEDIS, spol. s r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany Kúpna zmluva č. 2003-10112 - Modulárny iónový chromatograf ICS 2500 DIONEX 1 999 832 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 27.05.2003 15.10.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
05670006 AMEDIS, spol. s r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany Kúpna zmluva - FTIR Spektrometer EXCALIBUR HE 3600 VARIAN 2 836 976 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 25.08.2006 20.09.2006 Suma je uvedená v slovenských korunách.
19/2008 Amedis,Piešťany Fluorescenčný detektor 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
22/2008 Amedis,Piešťany Analyzátor 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
27/2007 Amedis,Piešťany PLynový chromatograf 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
40/2007 Amedis,Piešťany Vysokotlakové čerpadlo k HPLC 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
44/2007 Amedis,Piešťany Prídavná pumpa k systému VARIAN 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
48/2007 Amedis,Piešťany Atómový absorbčný spektrometer 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
33/2006 Amedis,Piešťany Plynový chromatograf 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
34/2006 Amedis,Piešťany UV detektor na HPLC 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
35/2006 Amedis,Piešťany Kvapalinový chromatograf 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
46/2006 Amedis,Piešťany Microwave accelerated reaction 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
44/2008 Amedis,Piešťany DAD detektor HPLC 0 0 Úrad verejného zdravotníctva SR
Z 2007-0012/2007 AMI DESIGN, s.r.o. , Kremnica, Ul.S. Chalupku 313/12 Výroba a montáž zámočníckych výrobkov 22 860 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 25.09.2007 31.12.2007
7.41/08 AMICOMP BB, s.r.o. Kúpna zmluva 35 057 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 16.10.2008 20.10.2008
Kúpnazmluva AMICOMP BB, s.r.o. dodávka USB kľúčov 20 264 0 DR SR 13.12.2006 20.12.2007 2 roky
Kúpnazmluva AMICOMP BB, s.r.o. nákup USB kľúčov 9 957 0 DR SR 12.11.2008 22.11.2008
Kúpnazmluva AMICOMP BB, s.r.o. dodávka médií 10 121 0 DR SR 05.11.2009 26.11.2009
326-16/2008/2008 AMMK, s.r.o. Zmluva o dielo na projektové práce 2 192 0 SE 02.09.2009
AI-06/2007 nlus/pS/MM /02/2 Amrop Hever slovakia s.r.o., Zmluva o dielo 8 690 0 AI 03.12.2007 29.02.2008 Projekt 438