Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KRHZ-745-6/2008/2008 Alison Slovakia , s.r.o., Kurtaserská 3369, Veľký Meder komunikačný systém telefónnych aparátov 32 032 0 KRHZ-NR 31.12.2008
A/2007/227/2007 Alison Slovakia s.r.o. Dodávka a montáž štrukturovanej kabeláže 26 563 0 ObU-KE
A/2009/15/2009 Alison Slovakia s.r.o. Dodávka, montáž a demontáž tech. zariadení 15 940 0 ObU-KE
21/2-2007/2007 ALKA, s.r.o. Pranie prádla 4 315 0 KRPZ-PO 31.12.2007
4/2006 ALL GEO - geodetická kancelária, Ing. Peter Fašang, Zvolen, Študentská 12 ROEP Baďan 8 086 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 07.12.2006 01.05.2008
5 ROEP-2/2008 ALL GEO - geodetická kancelária, Ing. Peter Fašang, Zvolen, Študentská 12 ROEP Dubové 17 434 0 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2 11.06.2008 15.11.2009
8/2006 ALL GEO - geodetická kancelária, Ing. Peter Fašang, Zvolen, Študentská 12 ROEP Holiša 4 564 0 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 07.12.2006 01.06.2008
63-300-2004 ALLDECO Muškátová 14 Stratégia na sanáciu území znečistených PCB 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 23.03.2004 30.04.2004
8/2008/ZZ Allianz Zmluva o súhrnnom poistení hnuteľných vecí 1 690 0 Slovenská národná knižnica 20.02.2008 19.02.2009
9/2008/ZZ Allianz Zmluva o súhrnnom poistení budov 1 625 0 Slovenská národná knižnica 20.02.2008 19.02.2009
8.080075996E9 Allianz povinné zmluvné poistenie 0 0 KÚ CDPK Prešov 01.06.2008
9948077926 Allianz Poistná zmluva pre havarijné poistenie mot. vozidiel 0 0 KSÚ v Nitre 11.02.2004 19.08.2008
ZML-1012-2010 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie 0 0 NDS 28.01.2009 31.01.2010
Z-15/2008/2008 Allianz SP a.s. Košice poistenie prepr.osôb 0 0 ObU-KK 11.06.2009
30/2007 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Ba Poistná zmluva Poistenie hnuteľných vecí 1 456 0 ASFEU 08.09.2007 08.09.2009
03/2008 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Ba Poistná zmluva Poistenie hnuteľných vecí 344 0 ASFEU 21.01.2008 08.09.2009
101/2006 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2 573 0 SARIO, Bratislava 31.12.2006 30.12.2008
8015610879 Allianz-Sovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní motor.vozidla ObÚD Žilina 596 0 KÚD v Žiline 22.11.2005 doba neurčitá
1477/06 ALLMEDICAL s.r.o. Popradská 7, Košice Diódový laser / Kúpna zmluva 47 401 0 FN Trnava 13.12.2006 28.12.2006
1479/06 ALLMEDICAL s.r.o. Popradská 7, Košice Laserový prístroj / Kúpna zmluva 63 068 0 FN Trnava 13.12.2006 28.12.2006
2_2008/2007 ALMMA COM, s.r.o. Výmena drevených okien za plastové, ich osadenie s dodaním žalúzií a interiérových parapetných dosiek a murárske vysprávky 55 084 0 ObU-DK 31.07.2008
13/2008 ALNICO, s.r.o., Michalovce Projektové práce 3 417 0 Krajský školský úrad v Košiciach
KLUA-184/2009/2009 Alosec Montáž kamerového systému 1 838 0 SRLZ 13.01.2010
77/720/2010/2010 Alpex export - import, spol, s.r.o., Bratislava, Hrdličkova 15 ,,Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie Regionálneho operačného programu a Operačého programu Bratislavský kraj v roku 2010" 33 915 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 30.03.2010 30.06.2010
ZML-A-1/2005 ALPHA TECH, Ing. D. Hladík Kúpna zmluva 0 0 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 14.07.2005
ZML-1042-2010 ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Sanácia zárubného múru na D1 Ivachnová - Važec 0 0 NDS 20.08.2009 28.12.2009
24/ZA/2009/2009 ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Snežnica 11 899 592 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
04/2009 Alps Telecommunications Software Srl Kúpna zmluva na obstaranie akademických licencií pre softwarove produkty BeamPROP, GratingMOD Add-on, FEMS Add-on, ModeProp Add-on, LaserMode firmy RSoft Design Inc. 18 200 0 Medzinárodné laserové centrum 16.12.2009
35/2008/STM ALSA s.r.o., Terňa Zmluva o dielo 20 779 0 Slovenské technické múzeum 23.05.2008 30.04.2009
ZA/092008/2008 ALSTAV s.r.o. Upratovacie služby 26 011 0 ObU-ZA 31.12.2009