Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4/2008/KLU ZA/2007 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Upratovanie kancelárií,spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. 60 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2008
4/2009/KLU ZA/2008 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Upratovanie kancelárií,spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. 64 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2009
6/2006/KLU ZA/2006 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Upratanie kancelárií v budove OLU CA 50 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.08.2006
6/2007/KLU ZA/2007 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU CA. 50 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 28.02.2007
7/2010/KLU ZA/2010 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Upratovanie kancelárií,spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. 64 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2010
189/10/2010/LMU a/2010 Alena Sivčová, Modra Nad Cirochou, 153 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2010
2009/05/14-1 ALEXA, s.r.o. Zmluva o dielo - vyhotovenie web-stránky 1 800 0 KÚD v Žiline 30.05.2009 doba určitá
0881-00 Alfa 04 a.s. ZoD na spracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie" 2 434 807 0 Hlavné mesto SR Bratislava 15.02.2008 15.07.2008 ZoD uzavretá v súlade s Rámcovou dohodou č. 0724-00 zo dňa 15.02.2008 na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.144 dňa 30.07.2007 pod č. 03370-MSS
240/510/2007 Alfa 04 a.s., Bratislava Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-2: Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií, časť 2: Oceľové mosty. 4 979 0 MVRR SR 31.12.2007
71/08/2008 ALFA BIO s.r.o. Nákup údeného a neúdeného syra pre VSZ KR PZ BB 2 523 0 KRPZ BB 31.03.2010
ZML-1206-2010 Alfa O4, a.s. R2 Križovatka D1 - Mníchova Lehota, DSZ, DÚR 0 0 NDS 07.09.2009 31.10.2009
ZML-1119-2010 Alfa O4, a.s. R2 Gombasek - Včeláre, TŠ 0 0 NDS 21.05.2007 31.10.2007
6/2009 ALFA REKLAMA, s.r.o., Považská Bystrica, Mládežnícka Kúpna zmluva - propagačné predmety pre projekty 112 235 34 770 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 30.11.2009 30.05.2011
7/2009 ALFA REKLAMA, s.r.o., Považská Bystrica, Mládežnícka Kúpna zmluva - propagačné predmety pre projekty 25 119 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 30.11.2009 30.05.2011
CMZP 11/2008 ALFA REKLAMA, s.r.o., Považská Bystrica, Mládežnícka Zmluva o dielo - propagacia NATURA 2000 - reklamne a propagačne materialy 19 404 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 11.08.2008 TERMIN PLNENIA DO 5 TYZDNOV OD PODPISU ZMLUVY
47/KE/2009/2009 ALFA-STAV s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo-uskutočnenie stavebných prác Slatvina 420 722 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.11.2009
48/KE/2009/2009 ALFA-STAV s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo Oľšavka 424 443 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 31.05.2010
215/08/2008 ALFA, chránená dielňa Tlačiarenské a knihárske práce pre potreby KRPZ 4 260 0 KRPZ BB 31.08.2009
154/07/2007 ALFA, chránená dielňa Tlačiarenské a knihárske práce pre potreby KRPZ 28 655 0 KRPZ BB 30.06.2008
38/07/2007 ALFA, chránená dielňa Knižná väzba pre potreby KRPZ 357 0 KRPZ BB 31.12.2008
ZoD tlač Alfaprint, s.r.o. Robotnícka 1 D Martin 036 01 Tlač a knihárske spracovanie časopisov a kníh 0 0 ŠGÚDŠ
ZoDE 01-1360/03 Alfaprint, s.r.o. Robotnícka 1 D Martin 036 01 0 0 ŠGÚDŠ
14/2008VR/2008 ALCHEM spol s.r.o., Senica chemické prípravky 1 640 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.02.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
15/09/Z/2009 ALCHEM spol s.r.o., Senica pesticídy 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
15/2009/VR/2009 ALCHEM spol s.r.o., Senica chemické prípravky 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 07.04.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
7/2008/NZ/2008 ALCHEM spol s.r.o., Senica Prípravky na ochranu rastlín. 996 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.04.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
23/2006/KLU ZA/2006 Alica Kostolanská , Dolný Kubín, Nemocničná 1945/27-84 Príprava podkladov pre archiváciu písomností pre OLU DK. 63 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.11.2006
7.2/09 ALIEN studio, s.r.o. Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí licencie na jeho použitie 27 668 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 04.03.2009 23.03.2009
35/2006 ALINEL - Service spol. s.r.o, Bratislava, Zimná 4 Zmluva o dielo - upratovanie administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestorov 17 758 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.11.2006 30.10.2009
48/2006 ALINEL - Service, s.r.o., Bratislava, Zimná Upratovacie a čistiace služby pre SK pre hl.m. SR Bratislava 2 252 0 Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého 07.12.2006 31.12.2007 SUMA JE UVEDENÁ ZA 1 MESIAC. PREPOČET Z SKK 67 830/1 MESIAC.