Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
87/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok MP SR, špecializovanej štátnej správy (pozemkové a lesné úrady), stránok Značky kvality, Politiky kvality a ,,Bačova cesta" 20 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.07.2009 31.12.2009 1432/2009-230; 55/2009
293/2009-320-Z/2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Realizácia propagačno-odbornej konferencie „Pôda – možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 dňa 04.05.2010 v priestoroch Obvodného úradu, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Banská Bystrica v počte 290 zúčastnených osôb, technického 11 900 11 900 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.04.2010 05.05.2010
13/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Poskytnutie služieb na projekt budovanie aktualizácia a údržba informačných nástrojov rezortu - Agrokatalóg, Agroregister, Agroportál, Agrofórum 5 600 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
14/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Poskytnutie služieb na projekt Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok MP SR, špecializovanej štátnej správy, stránok Značky kvality, Politiky kvality a Zemeslužby 12 600 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
95/2009-320-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi II PRV SR 2007 – 2013 792 540 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.04.2009 30.06.2010
99/2009-320-Z/2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 ,,Riešenie zefektívnenia a zintenzívnenia poskytovania a využívania poradenských služieb subjektmi poľnohospodárstva a lesníctva" 773 500 377 284 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 30.09.2010
156/2009-940-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Poskytnutie služieb pre projekt Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetovej stránky MP SR pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách-"Školské ovocie" 3 537 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.07.2009 31.12.2009
61/65/2009/2009/ARVI NR/2011 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prevádzkovať, vykonávať webhosting web 9 584 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 24.03.2010
9114/2009/LMU/2009 AGROKOM-PLUS,spol. s r.o., Prešov, Pod Kalváriou40 Kúpa strojov: traktor a čelný nakladač. 56 480 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
19/2010 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š. p., Nitra Zmluva o prenájme priestorov 4 636 0 SARIO, Bratislava 12.04.2010 28.05.2010
11/2008 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Nitra Zmluva č. 408666 2 357 0 SARIO, Bratislava 16.05.2008 24.05.2008
8/2008/S/060/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Agrokomplex 2008 - organizačné zabezpečenie pavilónu "Slovensko - vidiecka krajina, pavilón M1" 140 203 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.2008 30.09.2008
10/307/2010/550/Z/MPRVSR/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Prípravné technicko-organizačné práce. 14 056 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.11.2010 31.01.2011
197/2008/AIN/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Vykonávanie tlačiarenských služieb (vytlačenie dokumentov) na základe objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 10.04.2008 31.12.2010
203/D/475/12/09/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v administratívnej budove Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. 0 445 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
204/D/475/12/09/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Prenájom nebytových priestorov, garáž č.8 198 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
227/2010-320-Z/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 ,,Prezentácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2010 v pavilóne M1" 24 616 24 616 MPŽPaRR SR, Agentúra pre rozvoj vidieka, Bratislava, Nitra, Dobrovičova 12, Výstavná 4 18.08.2010 31.12.2010
35/197/2008/AIN NR/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Poskytnutie tlačiarenských služieb 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2010
47/213/G/490/12/09/2009/AIN NR/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Poskytnutie tlačiarenských služieb. 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2010
4/336/2010/550/Z/MPRVSR/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Oraganizačná a technická spolupráca pri slávnostnom odovzdávaní ocenenia. 5 300 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.12.2010 21.01.2011
63/116/G/470/08/09/2009/ARVI NR/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Prezentácia programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 23 100 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.08.2009
64/81/2008/2008/ARVI NR/2011 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Spolupráca zmluvných strán pri organizácii výstavy EXPOWELLNESS. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.08.2008
65/8/2008/S/060/2008/MPRV SR/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Agrokomplex 2008- prganizačné zabezpečenie pavilónu. 140 203 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.09.2008
66/83/2010-610-Z/2010/MPRV SR/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Zabezpečenie stránky na propagáciu 2 368 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.03.2010
83/2010-610-Z/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 ,,Zabezpečenie stánku na propagáciu OP Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 na výstave ,,Rybársky víkend" v pavilóne ,,G" výstaviska Agrokomplex v Nitre v dňoch 26.-28.3.2010" 2 368 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.03.2010 28.03.2010
1/2007-3100-2100/2007 Agrokomplex výstavníctvo Nitra Verejná čiastková zmluva výstava „Mladý tvorca“ 100 310 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.03.2007
411/2008-3100-2010/2008 Agrokomplex, Nitra, Nitra Výstava Mladý tvorca 2009 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.04.2009 jedn.c.
121/2009/OEaS Agromedika, s. r. o., Trnava Zmluva o dielo a licenčná zmluva -Inovačná stratégia 0 0 NARMSP, Bratislava 24.08.2009 28.02.2010
11/2008VR/2008 AGROPODNIK Nitra a.s., Nové Sady Priemyselné hnojivá 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.02.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
5/2008/VM/2008 AGROPODNIK Nitra a.s., Nové Sady Priemyselné hnojivá. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.04.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť