Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
275/2009 AD-REM s.r.o., Dunajská streda Kúpna zmluva. Doplnenie digitálnej zobrazovacej techniky (CT, MR) vo FNsP Bratislava – pracovisko Petržalka a Kramáre, o kompatibilné celotelové ultrasonografické zariadenia 331 939 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 07.06.2009 22.07.2009
IU/2007/50026 ADACCO, s.r.o, Vajnorská 108/B, 831 04 Bratislava Dodávka a montáž plynového kondenzačného kotla 4 996 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 17.10.2007 22.10.2007
PRAV/38/2009 ADACEL Inc., Kanada Vežový simulátor vrátane opcií / Zmluva o dielo 1 119 340 0 LPS SR, š. p. 01.04.2009 30.07.2010
2742007 ADAM A SYN, s.r.o. Kúpna zmluva 24 270 0 Štátne divadlo Košice 27.04.2007 27.05.2007
ObU-TN-2008/04990/2008 Adamíková - Unipap kanc.potreby 3 322 0 ObU-TN 12.05.2009
Adámová Erika, Šurice Upratovanie 18 514 0 DR SR 01.06.2006 01.02.2009
77/34/340/2008/LMU/2008 ADAVD- Matúš Hirjak , Snina, Kollárova 1298 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2008
CPEP 12/2009 ADDY Slovakia, s.r.o., Brezno, Clementisa Kúpna zmluva - informačné materiály pre Envirofilm 2009 318 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 08.04.2009 14.05.2009
09/2009 ADIR výpočtová technika, s.r.o., Ba Kúpna zmluva 1 190 0 ASFEU 18.03.2009 31.12.2009
CPEP 16/2007 Adriana Hosťovecká - A-AGENCY, Šaľa, Mostová Zmluva o dielo - výroba a distribúcia filmu- manuál na DVD 31 601 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 15.05.2007
CPEP 17/2007 Adriana Hosťovecká - A-AGENCY, Šaľa, Mostová Zmluva o dielo - séria novinových článkov pre SAŽP 19 750 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 15.05.2007
NMO-30/2006/2006 Adventure vypracovanie grafického návrhu logotypu Vojenská Nemocnica a vypracovanie dizajn manuálu jeho použitia 3 950 0 NSM 30.09.2006
3/8/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Uverejnenie inzercie 4 641 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 31.05.2010
4/9/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Distribúcia videozáznamov prostredníctvom DVD 29 774 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 31.05.2010
5/3/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Uverejnenie inzercie 13 090 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 28.02.2010
6/4/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Publicita projektu 6 664 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 28.02.2010
7/26/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Inzercia v printových, elektronických médiách a na internete 11 370 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 30.09.2009
8/25/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Štúdijné a propagačné materiály, publicita projektu( pozvánky, bannery) 19 945 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 30.09.2009
9/24/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Organizačno- technické zabezpečenie informačných seminárov 11 144 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 30.09.2009
SE-141-30/OVO-2008/2008 ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. Šurany Športové súpravy 2 915 788 0 SE 31.05.2009
Z/PZY/874/2007 Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava Zmluva o právnom poradenstve a právnom zastupovaní 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 01.09.2007 01.09.2009
Z/PZY/874/2007 Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava Zmluva o právnom poradenstve a právnom zastupovaní 1 580 0 Letisko Piešťany, a.s. 01.09.2007
Z/PZY/210/2008 Advokátska kancelária JUDr. Peter Sopko a JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, Trnava ZoD - právny audit 0 0 Letisko Piešťany, a.s. 19.02.2008 31.05.2008
7/09 Advokátska kancelária JUDr. A.Jaroš, s.r.o Zmluva o poskytovaní služieb právnej pomoci 0 0 KŠU v Trenčíne 05.05.2009
7.3/08 Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 15.01.2008 15.01.2009
ZML-938-2010 Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Ružička Právne poradenstvo ETC 0 0 NDS 03.07.2007 Platnosť: 5 mesiacov
ZML-965-2010 Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Ružička Právne poradenstvo 2 0 0 NDS 04.02.2008 31.12.2008
534/530/2007/2007 Advokátska kancelária JUDr. Milan Galanda Právne poradenstvo a odovzdanie diela Legislatívna analýza agend stavebného konania 31 866 0 OSSUP 31.03.2008
04/2007 Advokátska kancelária JUDr.Rudolfa Manika, PhD. Zastupovanie klienta vo veciach občianskoprávnych 332 0 Krajský školský úrad v Košiciach
USTREDIE 10/2008 Advokátska kancelária Mendel, Mestíková, Slovíková, v.o.s., Žilina, Hollého Zmluva o právnej pomoci 0 0 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28 15.02.2008 31.12.2008 CENNIK V ZMLUVE