Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o dielo 0 0
Zmluva o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support 0 0 15.11.2008
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 31.01.2008 CENA 14,94.-EUR JE ZA 1 HOD./45 MIN.
Zmluva o dielo č. 2008100 0 0 31.08.2008
Zmluva na realizáciu jazykového kurzu 0 0 21.12.2007
Zmluva o dielo č. 810236/2008 0 0
Zmluva o dielo, stavebné úpravy na Chlumeckého 2 0 0 21.09.2009 02.10.2009
Zmluva o dielo 0 0 31.08.2009
Kúpna zmluva č. 11/2007/001 0 0 22.11.2007 DODÁVKA, ROZVOZ A INSTALACIA ZARIADENI VYPOCTOVEJ TECHNIKY
Kúpna zmluva 0 0 30.11.2008
Dodatok č. 8/2009 k zmluve č 92/71 0 0 30.06.2009
Dodatok č. 92/ 0240090 0 0 31.12.2008
Zmluva o ubytovaní 0 0 01.01.2010 28.02.2010
Kúpna zmluva č. 08/2008/001 0 0
Zmluva č. 039/07 o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov 0 0 30.11.2008 627,37.-EUR / MESIAC
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 0 0 31.10.2008
Dodatok č. 07/2008 k zmluve 201485 0 0 31.12.2008
Zmluva o dielo na realizáciu - Aktualizácia vrcholových bezpečnostných materiálov 0 0 11.01.2008
Mandátna zmluva 0 0 31.10.2008
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 31.12.2008
Zmluva č. 1/2008 o poskytnutí služieb 0 0 04.12.2008
Zmluva č. 032/2009/UB o ubytovaní 0 0 16.12.2009 28.02.2010 MESACNE
Servisná zmluva 0 0 31.08.2010
Dodatok č 8/2009 k zmluve č 92/70 0 0 30.06.2009
Zmluva č. 6/2007 na realizáciu jazykového vzdelania 0 0 30.06.2008
Zabezpečenie výuky AJ pre zamestnancov ÚGKK SR 0 0 12.07.2006 31.01.2007 1 HODINA - 45 MIN.
Dodatok č. 5.1 k zmluve o dielo č. 2/2005/50226 0 0 31.12.2007
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2008 o poskytnutí služieb 0 0 04.12.2009
Zapezpečenie výuky AJ na úrovni Cambridgského certifikátu CPE 0 0 23.10.2006 15.12.2006
Služby v oblasti stravovania 0 0 03.11.2006 31.12.2009 ZA JEDNO MENU