Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Výučba jazyka 0 0 05.02.2007 14.12.2007 ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZA DVA SEMESTRE
Dodávka projektora, dodávka služieb nevyhnutných k zabezpečeniu záručného servisu, dodávka služieb a náhradných dielov nevyhnutných k zapezpečeniu pozáručného servisu 0 0 12.06.2010
Zabezpečenie výuky anglického jazyka pre zamestnancov ÚGKK SR 0 0 20.12.2006 30.06.2007 ZA HODINU - 45 MIN.
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 30.06.2009
Kúpna zmluva č. 03/2008/001 0 0
Dodávka výpočtovej techniky 0 0 10.05.2010 28.06.2010
Dodanie diela 0 0 01.06.2007
Zmluva č. 04/2009/UB o ubytovaní 0 0 30.06.2009 158,01.-EUR / MESIAC
Úprava programu WRKN 0 0 17.05.2010 31.08.2010
Kúpna zmluva č. 03/20009/001 nákup zariadení výpočtovej techniky 0 0 20.05.2009
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo 0 0 31.08.2009
POSKYTNUTIE BEZPECNOSTNYCH SLUZIEB 0 0 28.06.2007 30.06.2010 ZA HODINU
Dodatok č. 8/2009 k zmluve č. 201485 0 0 30.06.2009
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 30.06.2008
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 08.01.2010 30.06.2010
Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov ÚGKK SR 0 0 ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV
Zmluva č. 07/2009/UB o ubytovaní 0 0 31.12.2009 316,01.-EUR / MESIAC
Kúpna zmluva na dodávky automobilov Škoda veľkoodberateľovi a zamestnancom veľkoodberaateľa 0 0 20.09.2007 20.09.2007
Zmluva č. 9/2009 na realizaciu jazykového vzdelávania 0 0 31.01.2010
Zmluva o vypracovaní žiadosti o nenávratný finanćný príspevok 0 0 07.08.2009
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb 0 0 28.08.2009
Dodatok č. 06/2007 0 0 31.03.2009
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 20.12.2009
Dodatok č. 5 - Rekonštrukcia a nadstavba budovy na Chlumeckého 2 a 4, BA 0 0 31.12.2007
Zmluva o poskytnutí technickej asistencie 0 0 31.07.2010
Zmluva o dielo č. 07/P/TG/07 0 0 24.11.2007
Dodatok č. 07/2007 k zmluve č. 92/70 0 0 24.01.2008 31.12.2008
Dodatok č. 8/2009 k zmluve č 92/0240090 0 0 30.06.2009
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 01.02.2010 30.06.2010 CENA ZA HODINU VÝUKY
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 0 0 RÁMCOVÁ ZMLUVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>