Zmluva č. 24/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:24/2009
Dodávateľ:AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovať technickú správu "Požiadavky na skladovanie KRAO za účelom zamedzenia vzniku borátov v kvapalných RAO a posúdenie možnosti ich separácie"
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 280,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 280,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy