Zmluva č. 7/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2008
Dodávateľ:AllDeco s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Aktualizácia národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 332,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 332,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy