Zmluva č. 27/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:27/2008
Dodávateľ:BIOS - Služby výpočetní techniky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vytvoriť a dodať analýzu súčastného stavu evidencie jadrových materiálov v podmienkach ÚJD SR a návrh nového systému s ohľadom na požiadavky EURATOMU
Zmluvne dohodnutá čiastka:300 475,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:300 475,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy