Zmluva č. 28/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:28/2009
Dodávateľ:ACASE a.s. Čordákova 13 040023 Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodaťinformačný systém CASE FIN,.
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 993,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 993,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 763,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy