Zmluva č. 18/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/2009
Dodávateľ:Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nezávislé právne posúdenie , analýza stavu a koncepcie budovania nového systému občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy