Zmluvy za Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
esfajs1/2008 AJS Managment Slovakia, s.r.o. Dobrovského 8, 814 76 Bratislava Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka 32 588 0 MPSVR SR 01.10.2008 01.11.2008
109/10 AJS Managment Slovakia, s.r.o. Dobrovského 8, 814 76 Bratislava Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 0 0 MPSVR SR, Bratislava 18.11.2010
oial2/2006 ALTRON SK, a.s., Opavská 24, 831 01 Bratislava Kúpna zmluva č. 21/2006 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 39 481 0 MPSVR SR 09.08.2006 01.11.2006
oial1/2007 ALTRON SK, a.s., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava Zmluva č. 009/2007 na servisnú podporu záložného zdroja (UPS) uzatvorenej podľa §269 a nasl. Obchodného zákonníka 8 959 1 562 MPSVR SR 18.12.2007 01.01.2011
č.28220/2008-IV/5/2008 AS-Network s.r.o. OS a OP el. spotrebučov 3 0 MPSVR SR 08.12.2008 31.03.2009 ukončené, za ks
13545/08-IV/1/2008 ASC spol. s r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín kancelárske potreby 66 368 0 MPSVR SR 30.07.2008 31.12.2008 ukončené
39069 18-12/2006/2006 ASC spol. s r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín kancelárske potreby 7 125 0 MPSVR SR 21.12.2006 31.12.2007 ukončené
14380/2009/2009 Asphere, a.s., Zámocká 30, 811 01 Bratislava Zmluva o dielo číslo EMP/09.01.01 uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 35 165 0 MPSVR SR 06.04.2009 20.05.2009
22493/08-I/36-1b/2008 AUREX, s.r.o. Dúbravská cesta 9, Bratislava 841 04 Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka 20 738 0 MPSVR SR 22.10.2008 28.11.2008
1035/2010-I/20/2010 Austria Trend Hotel Managment Slovakia, Spol.s.r.o. IČO: 44657455 Sídlo: Vysoká 2/A 811 06 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: S.r.o., vložka č. 57142/B Zmluva o poskytovaní ubytovacích a konferenčných služieb, uzatvorená podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka 7 704 0 MPSVR SR 16.05.2010 18.05.2010
10425/08-IV/5/2008 Bonul,s.r.o. montáž vstupného systému 136 826 0 MPSVR SR 05.12.2008 31.03.2009 ukončené
25870/2009/2009 Branislav Strašifták-CLEAN, Za hradbami 27, 902 01 Pezinok dodávka čistiacich prostriedkov 35 581 8 000 MPSVR SR 02.12.2009 31.12.2010 do vyčerpania limitu
24651/2009/2009 C.P.C., spol. s r.o. Klenová 18 831 03 Bratislava upratovacie a čistiace práce 5 498 0 MPSVR SR 01.12.2009 30.06.2010 ukončené, mesačne
25122/2007/2008 C.P.C., spol. s r.o. Klenová 18 831 03 Bratislava upratovacie a čistiace práce 5 477 0 MPSVR SR 12.12.2008 31.12.2009 ukončené, mesačne
5652/2010/2010 C.P.C., spol. s r.o., Klenová 18, 831 03 Bratislava upratovacie a čistiace služby 7 732 46 395 MPSVR SR 01.07.2010 31.12.2010 za mesiac
29202/08-I/30/2008 Centire s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 35 551 0 MPSVR SR 18.11.2008 28.12.2008
31620/07-IV/5/2007 Columbex International, a.s. Bratislava kopír.stroj 19 701 0 MPSVR SR 07.12.2007 31.12.2007 ukončené
11360/2008-IV/5/2008 Columbex Internationál, Bratislava kopír.stroj 19 701 0 MPSVR SR 24.04.2008 30.06.2008 ukončené
639/10-I/36-2-1/2010 Consulting Associates, s.r.o. Kozia 11, 811 03 Bratislava Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka 22 491 22 491 MPSVR SR 13.05.2010 01.12.2010
oicq1/2006 CQ Service, spol. s r.o., Sabinovská 10, 821 02 Bratislava Kúpna zmluva č. CQMPSVRSR-01/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovení § 409 a nasl. a výsledkov obchodnej verejnej súťaže 27 425 0 MPSVR SR 07.09.2006 12.11.2006
1 2 3 4 5 6 7 >>