Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000686 Milan Vitáloš Zmluva na priebežné zabezpečovanie maľovania a natierania (rutinná a štandardná údržba) v objektoch MF SR 71 400 6 310 MF SR 28.12.2009 31.12.2011 účinnosť 01.01.2010; možnosť predĺž. do vyčerpania fin. limitu
4600000663 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo o vytvorení aplikácie Helpdesk s databázou znalostí 79 492 0 MF SR 30.11.2009 28.02.2011 záruka 24 mesiacov
4600000709 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care - Intranet MF SR 47 600 1 309 MF SR 15.04.2010 15.10.2013 záruka 24 mesiacov
4600000625 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care - Internet MF SR 102 340 20 789 MF SR 15.07.2009 15.07.2011
4600000699 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo o rozšírení webového sídla MF SR o internetový portál pre finančné vzdelávanie 99 996 0 MF SR 17.02.2010 31.05.2012 záruka 24 mesiacov
4600000578 Millennium 000, spol. s r.o. Zmluva o dielo na vytvorenie riešenia na manažovanie procesov evidencie softvéru 59 251 0 MF SR 06.03.2009 30.04.2011 záruka 24 mesiacov
4600000306 MS-SOFT, RNDr. Marian Sabo Servisná zmluva (servis knižničného výpožičného SW programu CLAVIUS) 711 240 MF SR 23.02.2007 31.12.2029 obnovuje sa každý rok zaplatením poplatku; dod. 1 z 2.11.2007
4600000707 MS-SOFT, s.r.o. Servisná zmluva (servis knižničného IS CLAVIUS) 2 023 1 948 MF SR 09.04.2010 31.12.2010 možnosť predĺženia zmluvy do výšky fin. limitu
4600000647 MW Consulting, spol. s r.o. poradenské služby formou vypracovania návrhu metodického usmernenia k materiálu "Koncepcia využívania SW produktov vo verejnej správe" 17 731 0 MF SR 13.10.2009 30.11.2011 záruka 24 mesiacov
4600000655 MW Consulting, spol. s r.o. Zmluva o dielo na vypracovanie Žiadosti o NFP k národnému projektu Elektronické služby CEP 34 391 0 MF SR 21.10.2009 23.11.2011 záruka 24 mesiacov
4600000656 MW Consulting, spol. s r.o. Zmluva o dielo na vypracovanie technickej dokumentácie vrátane príloh k Žiadosti o NFP k národnému projektu Elektronické služby CEP 34 986 0 MF SR 21.10.2009 23.11.2011 záruka 24 mesiacov
4600000596 MW Consulting, spol. s r.o. Zmluva o dielo (vytvorenie koncepcie využívania SW produktov vo verejnej správe) 35 581 0 MF SR 29.04.2009 31.05.2011 záruka 24 mesiacov
4600000743 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, príspevková organizácia Zmluva/objednávka služby "Všeobecné podanie" 720 720 MF SR 18.06.2010 31.12.2010 účinnosť od 01.01.2010
4600000668 NEWTON Media, spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií (mediálne analýzy) 17 840 5 575 MF SR 16.12.2009 30.04.2011 účinnosť 01.01.2010
4600000732 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Zmluva č. PZS/020/2010 uzatv. podľa § 269 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. OZ o zabezpečení preventívnych a ochranných služieb poskytovaných zamestnávateľovi pracovnou zdravotnou službou 35 699 17 850 MF SR 25.05.2010 31.12.2011
4600000354 Orange Slovensko a.s. Dohoda o integrácii už poskytovaných elektronických komunikačných služieb (služobné MT) 199 164 46 972 MF SR 24.05.2007 31.12.2029 dod. č. 1 z 13.10.2009
4600000511 OVER s.r.o. Zmluva o dielo na zriadenie špeciálnej miestnosti pre tlačové konferencie 386 940 2 832 MF SR 07.10.2008 12.12.2010 záruka 24 mes., dod.1 z 03.12.2008
4600000522 Oxford Economic Forecasting Dohoda o poskytnutí služieb pre MF SR (licencie na používanie Oxford Economics globálneho modelu s mesačnou aktualizáciou) 2 324 0 MF SR 07.07.2008 01.01.1970 17.500 eur ročný poplatok
4600000704 Paedr. Mária Slavčevová, SUNCOM Zmluva o zabezpečení vzdelávania (vzdelávanie pre zamestnancov sekretariátov ministra, ŠTT a VSÚ) 0 1 500 MF SR 31.03.2010 31.12.2011
4600000264 PERGAMON spol. s r.o. Kúpna zmluva (dodávka tonerov do fotokopírovacích strojov) 215 240 16 080 MF SR 27.12.2006 31.12.2029 k RD č. 4800000070