Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000612 InterWay, s.r.o. Zmluva o kúpe licencií Oracle vrátane 3-ročná údržby 232 139 0 MF SR 29.06.2009 30.06.2012 licencie na dobu neurčitú, podpora na 3 roky
4600000724 IURA Edition spol. s r.o., odštepný závod Compris software Licenčná zmluva č. Z-022/2010 o poskytnutí užívacích práv ( ASPI ) 10 678 0 MF SR 20.05.2010 31.12.2010
4600000090;20/2004/62 Ivan Blažo - iBEX Kúpna zmluva na dodávku kobercov 276 505 2 110 MF SR 28.06.2004 31.12.2010 dodatok 1-4
4600000207 Ivan Malina – KREDIT – Vzduchotechnika, montáže, s.r.o., Trenčín Zmluva na vykonanie odbornej prehliadky FVZ v ochrannej stavbe (CO kryt) 7 960 3 682 MF SR 06.06.2006 31.12.2012
4600000549 JUDr. Ľubomír Púček Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 3 983 0 MF SR 01.12.2008 31.05.2011 záruka 24 mesiacov
4600000553 KANEX Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva na dodávanie čistiacich potrieb a autokozmetiky 35 688 2 282 MF SR 01.01.1970 01.01.1970 s možnosťou predĺženia do vyčerpania fin.limitu
4600000554 KANEX Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva na dodávanie kuchynských potrieb 35 688 4 087 MF SR 01.01.2009 31.12.2010 s možnosťou predĺženia do vyčerpania fin.limitu
4600000671 KANEX Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva na dodávanie toaletného papiera 35 699 5 552 MF SR 21.12.2009 31.12.2011 účinnosť 01.01.2010
4600000745 Kasico a.s. Zmluva na tlač kolkových známok 2 000 000 2 380 000 MF SR 16.09.2010 31.12.2013 záruka 10 rokov za kvalitu vytlačených KZ
4600000516 Kasico a.s. Zmluva na tlač eurových kolkových známok 592 511 247 MF SR 02.10.2008 31.12.2011
4600000493 KKG nemec spol. s r.o. Kúpna zmluva na dodanie 6 ks klimatizačných jednotiek Carrier Allegro do serverovne MF SR 8 936 0 MF SR 04.08.2008 20.08.2010 záruka 24 mesiacov
4600000599 KKG nemec spol. s r.o. Kúpna zmluva na dodanie 3 ks klimatizačných jednotiek Midea HRN2 do miestností ŠTT 1 852 0 MF SR 20.05.2009 31.05.2011 záruka 24 mesiacov
4600000273(77/2002) KKG-Nemec spol. s r.o. Zmluva na servisné a údržbárske práce na VZT a klimatizácii 8 298 0 MF SR 14.10.2002 01.01.1970 77/2002
4600000701 KONE, s.r.o. Zmluva na servis výťahov 35 699 3 228 MF SR 03.03.2010 31.12.2011 možnosť predĺženia zmluvy do výšky fin. limitu
4600000645 KPMG Slovensko spol. s r.o. Zmluva o dielo na vytvorenie a implementáciu MIS 2 748 450 0 MF SR 14.09.2009 30.04.2012 záruka 2 roky; dod. 1 zo 4.12.2009
4600000691 KPMG Slovensko spol. s r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007-2013 1 400 000 452 910 MF SR 01.02.2010 01.02.2013 plnenie na objednávky
4600000565 KŠD Šťovíček a.k., s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb (medzinár. arbitráž Euréko V.B. vs. SR) 1 837 000 3 909 150 MF SR 05.02.2009 31.12.2012 do ukončenia arbitráže, dod. č. 1 z 15.09.2009
4600000551 Kurtulík Kristián - Variant K+K Zmluva o dielo č. 832/08 (terasové dvere pre VSÚ) 2 449 0 MF SR 16.12.2008 18.12.2018 záruka na stálosť a farebnosť profilu 120 mesiacov, na montáž a sklo 24 mesiacov
4600000719 Logica Slovakia s.r.o. Zmluva o návrhu a implementácii SW riešenia na Elektronické spracovanie spisov a administratívnych pracovných postupov 9 518 810 5 000 000 MF SR 30.04.2010 30.09.2013 záruka 24 mesiacov
4600000384 Ľudovít Fekete - Stolárstvo Fekete Kúpna zmluva (dodávka kancelárskeho nábytku) 213 304 770 MF SR 05.09.2007 01.01.1970 záruka 4 roky
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>