Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000474 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory a realizácii zmien pre systém Integračnej platformy 1 976 533 139 333 MF SR 16.05.2008 01.01.1970 dod. č. 1 z 8.12.2008, dod. 2 z 23.11.2009
4600000504 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP08/125 na EIS pre potreby MŽP SR 5 507 291 0 MF SR 28.08.2008 31.05.2012 záruka na dielo 24 mesiacov; HW 12 mesiacov; PC a LCD 36 mesiacov, dod. č. 1 z 23.10.2009; dod. 2 z 18.3.2010; dod. 3 z 24.05.2010
4600000437 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP07/159 na dodávku IS systému vnútornej správy pre DR SR 4 329 284 0 MF SR 25.01.2008 01.01.1970
4600000180(20/2004/100) Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory 187 749 1 109 444 MF SR 01.03.2005 01.01.1970 počiatočné obdobie 36 mesiacov, automatické obnovovanie vždy o 1 rok
4600000705 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo na zabezpečenie jednotnej správy dát pre vybrané systémy riadenia verejných financií 1 327 445 1 194 641 MF SR 31.03.2010 01.01.2013 záruka 24 mesiacov
4600000711 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre IS účtovníctva poríjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR, v proostredí CS SR 4 544 849 301 600 MF SR 31.03.2010 01.01.1970 počiatočné obdobie do 31.12.2013, možnosť predĺženia vždy o 12 mesiacov
4600000627 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP09/097 na konsolidáciu techonologického prostredia IS pre systém ŠP 3 244 469 0 MF SR 31.07.2009 16.12.2011 záruka 24 mesiacov
4600000628 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP09/078 na zvýšenie stability a priepustnosti integračnej platformy SAP XI pre rozhrania používané v rámci automatickej komunikácie EIS s IS pre systém ŠP IS pre systém ŠP 561 597 0 MF SR 31.07.2009 31.03.2012 záruka 24 mesiacov; dod. 1 z 20.01.2010
4600000677 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb štandardnej podpory a údržby SW produktov 12 000 000 1 363 844 MF SR 01.01.1970 01.01.1970 účinnosť 01.01.2010
4600000679 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre IS pre SŠP 14 207 000 2 108 641 MF SR 11.01.2010 31.12.2014
4600000623 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP09/077 na Upgrade IS pre systém ŠP 3 524 513 285 527 MF SR 27.07.2009 25.06.2012 záruka 24 mesiacov; dod č. 1 z 10.05.2010; dod. č. 2 z 29.06.2010
4600000624 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní AP a realizácii zmien pre IS VS 4 795 255 980 280 MF SR 01.07.2009 31.12.2012
4600000577 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP09/023 na dodávku IS VS pre CR SR 11 559 417 744 494 MF SR 05.03.2009 15.04.2012 záruka 24 mesiacov; dod. č. 1 z 28.04.2009; dod. č. 2 zo 07.12.2009
4600000265(46-037,64/1998) Hlavné mesto SR Bratislava (prevzalo záväzky spol. OLO) Zmluva na odvoz a likvidáciu odpadu 66 388 10 784 MF SR 20.08.1996 01.01.1970 46-037, 64/1998
4600000738 HMG § Partners, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci (odôvodnenie výhradných práv podľa § 58 zákona o VO) 35 105 35 105 MF SR 21.06.2010 31.12.2010 možnosť predĺženia do výšky fin. limitu
4600000530 HrKo Holding, a.s. Zmluva o dielo na modernizáciu kuchyne a výmenu technológie 2 350 009 0 MF SR 21.11.2008 31.12.2013 účinnosť od odovzdania staveniska, t.j. od 22.1.2009, záruka 60 mesiacov; dod. č. 1 zo 17.04.2009
4600000120;20/2005/17 HTS Textil servis Slovensko (CWS Slovensko) Zmluva o servisnej službe 4 979 62 MF SR 01.03.2005 31.12.2010 dodatok 1-3
4600000286 HURBAG s.r.o. Zmluva o dielo (rekonštrukcia kancelár. priestorov na 2. posch. Budovy Štefanovičova) 49 541 0 MF SR 05.01.2007 03.12.2029 záruka 60 mesiacov (zariadenia 2 roky)
4600000592 HURBAG s.r.o. Zmluva o dielo (rekonštrukcia kuchyn. časti kancelárie na 2. posch. budovy Štefanovičova) 13 863 0 MF SR 01.04.2009 30.04.2014 záruka 60 mesiacov (zariadenia 2 roky)
4600000442 IBM Slovensko spol. s.r.o. Zmluva o mimozáručnom systémovom servise, rozšírení funkcionality a systémovej podpore riešení ITIM, MIS a TSM 4 182 433 647 182 MF SR 01.02.2008 01.01.1970