Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000676 Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o. Zmluva na poradenské služby na vyprcovanie Štúdie o možnosti využitia fondov EÚ v PPP projektoch 43 660 36 689 MF SR 31.12.2009 31.07.2012 záruka 24 mesiacov
4600000702 Európska vzdelávacia akadémia, n.o. Zmluva o zabezpečení vzdelávania (manažérske vzdelávanie pre vedúcich štátnych zamestnancov) 14 980 7 490 MF SR 02.03.2010 31.01.2011
4600000219 EUROSAFE Slovakia, s.r.o. Zmluva o výkone servisu a opráv mechanickej zabezpečovacej techniky 19 750 0 MF SR 01.08.2006 31.12.2029 trvanie do vyčerpania finančného limitu zmluvy
4600000720 exe, spol. s r.o. Zmluva o podpore produktívnej prevádzky CEDIS č. MFSR-EXE/100302/CEDIS 126 000 21 651 MF SR 20.05.2010 31.12.2012 s možnosťou predĺženia do 31.12.2011 (za podm. dodržania fin. limitu), záruka 24 mesiacov
4600000747 Fabrici Management Consulting s.r.o. Zmluva (projekt STORK) 26 000 30 940 MF SR 10.09.2010 30.09.2012 záruka 24 mesiacov
4600000523 Facility Slovakia, s.r.o. Zmluva o službách pri vypracovaní metodického dokumentu obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti a komparátor verejného sektoru (public sector comparator) 73 521 1 185 MF SR 13.11.2008 31.03.2011 dod. č. 1 z 27.04.2009; vypracovanie dokumentu do 29.07.2009, záruka 24 mes.
4600000376 FairNet, spol. s r.o., Ostrava Zmluva o technickej podpore (licencie PCInfo MagicEye) 14 390 465 MF SR 24.07.2007 01.01.1970 dod. č. 1 z 04.03.2009
4600000684 FITTICH ALARM spol. s r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise (SKV a PSN) 35 699 457 MF SR 22.12.2009 31.12.2011 účinnosť 01.01.2010; možnosť predĺž. do vyčerpania fin. limitu
4600000692 FLEXI LEARN, s.r.o. Zmluva o poskytovaní špecializovaného jazykového vzdelávania zamestnancov MF SR na rok 2010 17 696 7 586 MF SR 29.01.2010 31.12.2010
4600000716 Francúzsky inštitút v Bratislave Zmluva na zabezepčenie výučby francúzskeho jazyka 1 400 1 400 MF SR 22.02.2010 21.01.2011
52/Z/2008 Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. 4800000178 - dodávanie obálok 0 0 MF SR 25.02.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 78 183 000,00 SKK (2 595 200,16 €) s DPH
52/Z/2008 Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. 4800000178 - dodávanie obálok 0 0 MF SR 25.02.2008 31.12.2011 Rámcová dohoda uzatvorená vrámci CVO; predpokladaný rozsah predmetu RD počas jej platnosti je 78 183 000,00 SKK (2 595 200,16 €) s DPH
4600000462 Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Nákup obálok (objednávky na základe RD č. 4800000178) 6 639 1 260 MF SR 25.02.2008 01.01.1970 Centrálne verejné obstarávanie
4600000621 Hastex s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb OPP a BOZP 35 699 3 615 MF SR 01.07.2009 30.06.2011
4600000744 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP10/079 (vytvorenie a implementácia diela AC BBSK) 2 124 610 2 528 286 MF SR 27.08.2010 15.03.2013 záruka 24 mesiacov
4600000374 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo na dodávku informačného systému pre jednotné účtovníctvo štátu 10 951 807 1 934 239 MF SR 31.05.2010 01.01.1970 záruka za HW 36 mes. odo dňa dodania HW (30.4.2008), dod. č. 1,2,3.
4600000564 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre systémy Administratívnych centier 7 000 000 217 227 MF SR 17.02.2009 31.12.2012 záruka za funkcionalitu systému 6 mesiacov; dod. 1 z 29.1.2010
4600000548 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP08/157 na EIS pre potreby MDPT SR 2 172 542 0 MF SR 01.12.2008 30.10.2011 záruka na SW 24 mesiacov
4600000447 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP08/33 na vytvorenie AC NSK 2 322 645 0 MF SR 31.01.2008 01.01.1970 finálna akceptácia diela 30.01.2009, záruka 24 mes., dod. č. 1 z 15.10.2008
4600000475 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP08/051 na zabezpečenie prechodu vybraných IS riadenia verejných financií na euro 4 507 037 0 MF SR 27.05.2008 31.12.2030 záruka 24 mesiacov