Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000271(118/2003) Diners Club Slovakia, s.r.o. Vydávanie firemných kariet Diners Club 66 388 39 167 MF SR 29.12.2003 01.01.1970 dod. 1 z 1.4.2004, dod. 2 zo 17.8.2006, dod. 3 z 13.11.2006
4600000667 DITEC, a.s. Zmluva o technickej podpore prevádzky APV PUZUV 35 699 17 850 MF SR 17.12.2009 31.12.2011 účinnosť 01.01.2010
4600000718 DITEC, a.s. Zmluva o vytvorení, dodávke a implementácii IS CEP 16 826 518 2 240 100 MF SR 17.05.2010 17.04.2016 záruka 24 mesiacov, technické vybavenie 3 roky
4600000703 DITEC, a.s. Zmluva o technickej podpore prevádzky APV AIS 552 046 610 156 MF SR 31.03.2010 31.07.2011
4600000490 Dolphin Slovakia, s.r.o. Zmluva na dodávku pitnej vody a prenájom chladiča vody 11 751 2 054 MF SR 10.07.2008 30.06.2011 dod. č. 1 zo 7.9.2009, dod. č. 2 z 10.5.2010
4600000740 Dominanz, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti informatizácie verejnej správy 35 581 18 921 MF SR 03.05.2010 31.12.2010 záruka 24 mesiacov
4600000748 e-FRACTAL, s.r.o. Zmluva o poskytnutí licencií k programu Craft.CASE 27 000 32 130 MF SR 28.09.2010 28.09.2010 poskytnutie licencií na 3 roky
4600000746 eBIZ Corp, s.r.o. Zmluva o testovacej prevádzke aukčného systému 290 345 MF SR 10.09.2010 25.10.2010
4600000746 eBIZ Corp, s.r.o. Zmluva o testovacej prevádzke aukčného systému 290 345 MF SR 10.09.2010 25.10.2010
4600000533 Econsulting, s.r.o. Zmluva o dielo (vyhotovenie dokumentov "Príručka pre predkladateľov a hodnotiteľov Operačného progrmu Informatizácie spoločnosti") 37 526 0 MF SR 22.10.2008 30.11.2010 záruka 24 mesiacov
4600000661 Econsulting, s.r.o. Zmluva o dielo na aktualizáciu a dopracovanie Programového manuálu OPIS 34 510 0 MF SR 11.11.2009 31.12.2011 záruka 24 mesiacov
4600000693 EFE, s.r.o. Zmluva o poskytovaní individuálnych konzultácií pre vrcholových manažérov v angličtine 29 750 17 200 MF SR 29.01.2010 31.12.2010
4600000749 EKV MONT s.r.o. Zmluva na servis plynových kondenzačných kotlov 15 000 17 850 MF SR 21.10.2010 31.12.2011 záruka za opravy 12 mesiacov
4600000483 EL Partners s.r.o. Zmluva o poskytovaní právneho poradenstva (iniciatíva JEREMIE) 31 680 11 147 MF SR 14.01.2008 31.05.2015 dod. č. 1 z 12.1.2009; dod. č. 2 zo 14.12.2009
4600000742 Elektro-Klíma, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 2010/04 6 784 0 MF SR 21.06.2010 30.06.2012 záruka 24 mesiacov
4600000698 elem consulting, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní špecializovaného vzdelávania pre top manažérov MF SR 35 605 5 046 MF SR 10.02.2010 31.12.2010
4600000614 EMGE, spol. s.r.o. á dohoda o poskytovaní poradenských služieb v rámci projektov schémy TP pre PPP 308 620 46 096 MF SR 18.06.2009 31.12.2012 plnenie na základe objednávok
4600000735 EMIT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní regeneračných služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 ObZ v nadväznosti na § 64 z.č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 16 800 0 MF SR 10.06.2009 31.12.2010
4600000363 EnergoControls, spol. s r.o. Zmluva o dielo (dodávka a montáž termostatickýxh ventilov) 99 710 0 MF SR 13.07.2007 31.12.2029 záruka 60 mes. na ventily a 24 mes. na práce, dod. 1 z 20.09.2007
4600000484 Entrans, s.r.o. Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 407 621 89 772 MF SR 20.06.2008 31.12.2010 preklady od 01.07.2008, tlmočenie od 01.01.2009, dod. 1 z 26.9.2008