Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000487 Capgemini Slovensko s.r.o. Zmluva o dielo (vytvorenie dokumentu "Koncepcia rozvoja IT v rezorte MF SR") 19 553 0 MF SR 19.06.2008 31.07.2010 záruka 24 mesiacov
4600000723 Capgemini Slovensko s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre projektovú kancceláriu pre projekty IS riadenia verejných financií 49 980 9 710 MF SR 14.05.2010 31.12.2010
4600000657 Capgemini Slovensko s.r.o. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva a konzultačných služieb (vypracovanie Návrhu na podporu implementácie projektového riadenia) 17 850 0 MF SR 13.11.2009 30.11.2011 záruka 24 mesiacov
4600000712 Capgemini Slovensko s.r.o. Zmluva o poskytnutí odborných poradenských a konzultačných služieb (Vypracovanie Žiadosti o NFP k národnému programu "Elektronické služby dňových agiend MF SR" 34 510 0 MF SR 30.04.2010 14.05.2012 záruka 24 mesiacov
4600000713 Capgemini Slovensko s.r.o. Zmluva o poskytnutí odborných poradenských a konzultačných služieb (Vypracovanie technickej dokumentácie riešenia k Žiadosti o NFP národného programu "Elektronické služby dňových agiend MF SR" 34 510 0 MF SR 30.04.2010 10.05.2012 záruka 24 mesiacov
4600000641 Capgemini Slovensko s.r.o. Zmluva o dielo Vybudovanie projektovej kancelárie MF SR aplikovaním metodiky projektového riadenia IT projektov štátnej správy SR 164 960 0 MF SR 30.09.2009 31.12.2011 záruka 2 roky
4600000603 Capgemini Slovensko s.r.o. Zmluva o dielo (vytvorenie dokumentu "Štúdia možnosti realizovateľnosti zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov") 828 240 0 MF SR 27.05.2009 31.08.2010 dod. č. 1 z 15.12.2009;
4600000739 Capgemini Slovensko s.r.o. Zmluva na riadenie kvality a nastavenie systému kontroly kvality ISFS 461 622 347 004 MF SR 11.06.2010 31.12.2012 ukončenie Projektu 31.12.2010; maintenance do 30.06.2011; záruka 24 mesiacov
4600000502 Centire, s.r.o. Zmluva o vytvorení číselníkov 213 304 0 MF SR 31.07.2008 30.11.2010 záruka 24 mesiacov
4600000710 Centire, s.r.o. Konsolidácia integrity elektronických služieb 666 400 297 500 MF SR 25.11.2009 25.11.2010 povodné číslo dodávateľa 100454 a č. zmluvy 4600000662 - zablokovaná v IS ESO
4600000426 CONCORDE spol. s r.o. Príkazná zmluva na poskytovanie poradenských služieb v oblasti poisťovníctva 0 0 MF SR 18.12.2007 20.10.2010
4600000681 CWS - boco Slovensko, s.r.o. Zmluva o prenájme a údržbe bezpečnostných rohoží 17 850 936 MF SR 23.12.2009 31.12.2011 účinnosť 01.01.2010; možnosť predĺž. do vyčerpania fin. limitu
4600000292(100/2001) Česká poisťovňa - Slovensko, a.s. Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - flotila 4 895 5 200 MF SR 10.12.2001 01.01.1970 100/2001 (ich č. 9050020998)
4600000535 D. Trust CA, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb DTCA (vydanie komerčného certifikátu pre server) 198 0 MF SR 10.11.2008 01.01.1970
4600000232(53/1996) DAD-TEL s.r.o. Zmluva o záručnom a pozáručnom servise EPS 3 319 498 MF SR 21.02.1996 01.01.1970 dod. 1 z 15.6.2004, dod. 2 z 23.8.2005, dod. 3 z 30.11.2006
4600000479 DataCentrum Zmluva o vzájomnej spolupráci (úhrada nákladov ZPC zamestnancov DataCentra z programu Fiscalis) 3 319 0 MF SR 19.06.2008 31.12.2013
4600000715 David A. Pawlak LLC Zmluva o zastupovaní (medzinárodný spor Alps Finance & Trade AG c/a SR 357 000 403 606 MF SR 22.04.2010 01.01.1970 do právoplatného ukončenia sporu
4600000675 David A. Pawlak LLC a Foley Hoag LLP Zmluva o zastupovaní (medzinárodná arbitráž EURAM Bank vs. SR) 5 503 155 900 000 MF SR 28.12.2009 31.12.2019 do ukončenia arbitráže
4600000285(37/2001) Dial Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných telekom. služieb paketového prenosu hlasu 92 943 33 329 MF SR 13.08.2001 01.01.1970 dod. 1 zo 7.1.2003, dod. 2 z 30.06.2004; predchádzajúci subjekt eTEL Slovensko s.r.o.
4600000741 Digital Vision, s.r.o. Zmluva o dielo (publikovanie dokumentov MF SR v IT ročenke) 8 925 8 925 MF SR 07.06.2010 31.08.2010