Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000697 IBM Slovensko spol. s.r.o. Zmluva na poskytovanie služieb Technická asistencia na vytvorenie podmienok pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti finančnej správy 92 820 000 92 820 000 MF SR 18.02.2010 15.03.2015 záruka 24 mesiacov
4600000359 Microsoft Ireland Operations Ltd. Zmluva na poskytnutie multilicencie Microsoft pre štátnu správu 38 230 467 0 MF SR 18.09.2002 01.01.1970 prihláška enterprise na obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2011
4600000718 DITEC, a.s. Zmluva o vytvorení, dodávke a implementácii IS CEP 16 826 518 2 240 100 MF SR 17.05.2010 17.04.2016 záruka 24 mesiacov, technické vybavenie 3 roky
4600000040;15/99 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o hospodárení s kolkovými známkami (distribúcia korunových kolkových známok) 16 596 959 0 MF SR 12.03.1999 31.12.2010 dodatok 1-11
4600000679 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre IS pre SŠP 14 207 000 2 108 641 MF SR 11.01.2010 31.12.2014
4600000507 PosAm, spol. s r.o. Zmluva o dielo (rozšírenie APV RIS) 13 706 765 3 643 238 MF SR 12.09.2009 31.12.2011 účinnosť 01.01.2009; dod. č. 1 z 9.10.2009, dod. č. 2 z 9.4.2010
4600000677 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb štandardnej podpory a údržby SW produktov 12 000 000 1 363 844 MF SR 01.01.1970 01.01.1970 účinnosť 01.01.2010
4600000577 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP09/023 na dodávku IS VS pre CR SR 11 559 417 744 494 MF SR 05.03.2009 15.04.2012 záruka 24 mesiacov; dod. č. 1 z 28.04.2009; dod. č. 2 zo 07.12.2009
4600000374 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo na dodávku informačného systému pre jednotné účtovníctvo štátu 10 951 807 1 934 239 MF SR 31.05.2010 01.01.1970 záruka za HW 36 mes. odo dňa dodania HW (30.4.2008), dod. č. 1,2,3.
4600000719 Logica Slovakia s.r.o. Zmluva o návrhu a implementácii SW riešenia na Elektronické spracovanie spisov a administratívnych pracovných postupov 9 518 810 5 000 000 MF SR 30.04.2010 30.09.2013 záruka 24 mesiacov
4600000564 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre systémy Administratívnych centier 7 000 000 217 227 MF SR 17.02.2009 31.12.2012 záruka za funkcionalitu systému 6 mesiacov; dod. 1 z 29.1.2010
4600000552 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o distribúcii, predaji, výmene a odkupovaní kolkových známok 6 638 784 2 245 935 MF SR 15.12.2008 31.12.2029 dod. 1 zo 17.3.2009 , dod. 2 z 13.5.2009, dod. 3 zo 14.12.2009
4600000504 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP08/125 na EIS pre potreby MŽP SR 5 507 291 0 MF SR 28.08.2008 31.05.2012 záruka na dielo 24 mesiacov; HW 12 mesiacov; PC a LCD 36 mesiacov, dod. č. 1 z 23.10.2009; dod. 2 z 18.3.2010; dod. 3 z 24.05.2010
4600000675 David A. Pawlak LLC a Foley Hoag LLP Zmluva o zastupovaní (medzinárodná arbitráž EURAM Bank vs. SR) 5 503 155 900 000 MF SR 28.12.2009 31.12.2019 do ukončenia arbitráže
4600000624 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní AP a realizácii zmien pre IS VS 4 795 255 980 280 MF SR 01.07.2009 31.12.2012
4600000711 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní aplikačnej podpory pre IS účtovníctva poríjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR, v proostredí CS SR 4 544 849 301 600 MF SR 31.03.2010 01.01.1970 počiatočné obdobie do 31.12.2013, možnosť predĺženia vždy o 12 mesiacov
4600000475 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP08/051 na zabezpečenie prechodu vybraných IS riadenia verejných financií na euro 4 507 037 0 MF SR 27.05.2008 31.12.2030 záruka 24 mesiacov
4600000437 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP07/159 na dodávku IS systému vnútornej správy pre DR SR 4 329 284 0 MF SR 25.01.2008 01.01.1970
4600000442 IBM Slovensko spol. s.r.o. Zmluva o mimozáručnom systémovom servise, rozšírení funkcionality a systémovej podpore riešení ITIM, MIS a TSM 4 182 433 647 182 MF SR 01.02.2008 01.01.1970
4600000623 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP09/077 na Upgrade IS pre systém ŠP 3 524 513 285 527 MF SR 27.07.2009 25.06.2012 záruka 24 mesiacov; dod č. 1 z 10.05.2010; dod. č. 2 z 29.06.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>