Zmluvy za Ministerstvo financií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4600000381 ZIPO spol. s r.o. Zmluva o dielo (rekonštrukcia interiéru kancelárií na 1. a 3. posch. Štefanovičova ul.) 29 428 0 MF SR 01.01.1970 01.01.1970 záruka 36 mesiacov
4600000142;20/2005/12 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny pre Vila Krista 12 550 200 MF SR 01.01.2005 01.01.1970
4600000239(20/2005/23) Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny pre budovu MF SR 81 159 53 294 MF SR 22.03.2005 01.01.1970 20/2005/23
4600000392(20/2005/38) Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny pre jedáleň MF SR 39 833 18 000 MF SR 01.10.2007 01.01.1970 finančný limit 1,2 mil. Sk nastavený v SAP do 31.12.2008
4600000204 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o pripojení odberného zariadenia 4 405 3 682 MF SR 06.06.2006 31.12.2030
4600000537 x.media s.r.o. Zmluva na doplnenie funkcionality APV na tvorbu Koncepocií rozvoja IS povinných osôb 175 057 0 MF SR 01.12.2008 10.12.2010 záruka 24 mesiacov
4600000609 x.media s.r.o. Zmluva o poskytovaní AP pre SW vybavenie na tvorbu Koncepcií rozvoja IS VS 12 511 2 963 MF SR 15.06.2009 31.12.2010
4600000510 x.media s.r.o. Zmluva o dodávke APV na tvorbu Koncepocií rozvoja IS povinných osôb 19 355 0 MF SR 20.08.2008 30.09.2010 záruka 24 mesiacov
4600000690 WORLDCOLOUR, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb prania bielizne a odevov 17 850 801 MF SR 22.12.2009 31.12.2011 účinnosť 01.01.2010; možnosť predĺž. do vyčerpania fin. limitu
4600000725 WINTUIT, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti projektového manažmentu 34 510 30 000 MF SR 17.05.2010 31.12.2010
4600000102;20/2004/70 Vaša stravovacia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov Vila Krista 11 898 680 MF SR 02.08.2004 01.01.1970
4600000009;12/2002 UTAX Slovakia Zmluva o dielo na zabezpečovanie komplexnej servisnej staroslivosti a vykonávanie opráv kopír. strojov zn. UTAX 199 164 1 765 MF SR 08.04.2002 31.12.2010 dod. 1-8
4600000584 UPJŠ P.J.Šafárika Zmluva o poskytovaní služieb (školenia JŠÚ a systému ŠP) 1 991 703 224 613 MF SR 01.04.2009 31.12.2029
4600000648 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o pripojení televíznych káblových rozvodov 166 3 943 MF SR 09.07.2008 31.12.2019 pod touto zmluvou budú účtované všetky zmluvy o pripojení TKR; (zmluva č. 46000000007 bola zablokovaná)
4600000700 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o pripojení (zriadenie, pripojenie a prevádzka digitálnej televízie v budovách MF SR) 12 125 122 MF SR 16.02.2010 28.02.2012 účinnosť od 01.03.2010
4600000687 UNION poisťovňa a.s. Hromadná poistná zmluva č. 11 714 1218 - poistenie zamestnancov pri ZPC 11 961 1 965 MF SR 01.12.2009 30.11.2012
4600000242(53/2000) Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody a odvádzanie zrážkových vôd - Vila Krista 33 194 925 MF SR 07.06.2000 01.01.1970 53/2000
4600000646 TRANAC, s.r.o. Zmluva o výkone lektorských služieb v rámci tréningového a rozvojového kurzu s názvom "Rozvoj odborných vedomostí, zručností a schopností v oblasti programového a projektového manažmentu" 18 600 6 142 MF SR 21.10.2009 31.12.2011 dod. č. 1 z 26.10.2009
4600000696 TNT Express Worldwide, s.r.o. Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti expresnej prepravy poštových zásielok vnútroštátnych a do zahraničia 35 699 1 134 MF SR 29.12.2009 30.06.2011 účinnosť 01.01.2010; možnosť predĺž. do vyčerpania fin. limitu
4600000587 TASR – Slovakia Zmluva o dodávke, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR 17 136 2 380 MF SR 01.04.2009 31.03.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>