Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Sprístupnenie referenčných údajov a informácií Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS) prostredníctvom elektronických služieb a zabazpečenie ich aktuálnosti. Vytvorenie a akturalizácia referenčných zdrojových údajov národnej infr
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:

Prílohy