Zmluvy za Psychiatrická nemocnica, Kremnica


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
23/2010 Coolfood s.r.o., P.Križku č. 384/7m 967 01 Kremnica Dodanie tovaru-Pekáresné výrobky 26 737 0 Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica 30.11.2010 30.11.2011
2/2002 EKO LOG s.r.o., Trenčín Odber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov 1 190 0 Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica 10.12.2002 Cena upravená posledným dodatkom je 1,7€ bez DPH/kg, 0,83€ bez DPH/kg - cytologické a cytostatické liečivá, 0,52€ bez DPH/km. Zmluva uzavretá na dobu neurčitú.
6/2010 EKOTRANZ s.r.o., Nová Baňa Odvoz odpadov, likvidácia v zmysle platnej legislatívy 0 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 12.04.2010 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
2/2010 GPM VOZ s.r.o., Zvolen Ovocie, zelenina, zemiaky 11 138 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 02.02.2010 01.02.2011
14/2010 HASAP GASTRO Consulting s.r.o., Bratislava Zmluva o zavedení systému SHVP a HACCP a ich implementácia na základe požiadaviek ISO 2 399 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 12.08.2010 12.11.2010
18/2010 CHRIEN spol. s r.o., Lieskovská cesta č. 13, P.O.BOX 174, 960 01 Zvolen Kúpna zmluva č. 18/2010 na dodávku potravín: mrazenú hydinu, zeleninu, ryby, mrazené potraviny 16 595 0 Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica 01.11.2010 31.10.2011
1/2010 Infosystémy s.r.o., Kremnica Zmluva o poskytovaní servisných a poradenských služieb na výpočtovej technike 5 520 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 01.01.2010 31.12.2010
25/2010 Infosystémy, spol. s.r.o. - Správa informačných systémov, Sama Chalupku č. 292/33, 967 01 Kremnica Pravidelná údržba a diagnostika zariadení výpočtovej techniky, inštalácia novej softwarovej konfigurácie zariadení, konzultačné a poradenské služby pre zamestnancov PN, odstraňovanie porúch na zariadeniach objednávateľa 5 616 0 Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica 01.01.2011 31.12.2011
14/2009 INMEDIA s.r.o., Zvolen Dodávka základných a dlhodobo skladovateľných potravín 39 387 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 08.10.2009 07.10.2010
16/2009 INMEDIA s.r.o., Zvolen Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 33 009 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 03.11.2009 02.11.2010
16/2010 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen Dodávka základných a dlhodobo skladovateľných potravín uvedených v prílohe zmluvy 35 783 0 Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica 25.10.2010 24.10.2011
17/2010 INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov uvedených v prílohe zmluvy 33 459 0 Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica 05.11.2010 04.11.2011
26/2010 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance group, Bratislava Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - 5 motorových vozidiel 783 0 Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica 01.01.2011
5/2008 LASTET s.r.o., Nové Mesto nad Váhom Lieky a zdravotnícke pomôcky 219 614 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 28.01.2008 27.01.2011 Zmluvne dohodnutá čiastka je uvedená za celé obdobie trvania zmluvy - 3 roky.
20/2010 Linde Gas k.s., Odborárska č. 23, 837 02 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme na technické plyny 795 0 Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica 01.11.2010 30.04.2011
21/2009 Mäsotop s.r.o., Topoľčany, časť Veľké Bedzany Dodávka živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov 117 053 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 11.12.2009 10.12.2012 Zmluvne dohodnutá čiastka je uvedená za celé obdobie trvania rámcovej dohody - 3 roky.
8/2009 METAL SERVIS Recycling s.r.o., Banská Bystrica Elektroodpad 0 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 07.05.2009 Zmluva je dohodnutá na dobu neurčitú.
17/2009 Milan Benča - BENSOL, Kremnica Zabezpečenie kontroly a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi 2 607 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 11.11.2009 Zmluvne dohodnutá čiastka je uvedená za 1 rok. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
18/2009 Milan Benča - BENSOL, Kremnica Zabezpečenie kontroly a poradenstva v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2 607 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 01.02.2009 Zmluvne dohodnutá čiastka je uvedená za 1 rok. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
9/2007 Nemocnice a polikliniky n.o., Bratislava Zmluva o výhradnom poskytovaní odborných služieb v oblasti laboratórnej diagnostiky 0 0 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Kremnica 12.11.2007 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.