Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:Academia Istropolitana Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:poskytnutie odborného vzdelávania
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 012,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚ CDPK Prešov

Prílohy