Zmluva č. 1318/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1318/2008
Dodávateľ:Agentúra Tympany, s.r.o., Jalovec, Mlynská 553
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Propagačné predmety
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 830,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 830,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy