Zmluvy za Ministerstvo kultúry


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
22/2010 FABRY s.r.o. Zmluva o dielo - výroba a montáž scénickej dekorácie - BOY BAND 17 391 0 Divadlo Nová scéna 12.02.2010
7.2/10 Fedor Frešo - IN-LINE managenent Zmluva o poskytovaní služieb 0 8 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 01.03.2010 31.12.2011
12008 Feeling, s. r. o. Rámcová dohoda na zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb 242 316 145 000 Umelecký súbor Lúčnica 29.12.2008 29.12.2012
64/2007/ZZ FCHTPT STU, Bratislava Inominátna zmluva 316 0 Slovenská národná knižnica 31.12.2007 31.12.2010
12/2008/SaP Foto štúdio BaB, Martin Zmluva o dielo 9 600 1 343 Slovenská národná knižnica 01.03.2008
142010 František Ondáš - Drevond ZOD - výroba a montáž okien- Pri Miklušovej väznici 1 4 762 4 762 Štátna vedecká knižnica Košice 16.06.2010 27.08.2010
155/2009 Gajdušek Ľubomír a Medveď Marián, nepodnikateľ, fyz.osoby Zmluva o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 396 132 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 01.07.2009
184/2010 GAMO-INSTAL, s.r.o. Zmluva o servisnej a revíznej činnosti 785 785 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 19.05.2010
8-271/10 Ginka, s.r.o. Zmluva o spolupráci 1 023 378 Štátne divadlo Košice 11.01.2010 31.12.2010
163/2009 GOOD LINE,a.s. Zmluva o obstaraní záležitostí č. 122/2008 BB 0 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 25.08.2008
1 - 163/2009 GOOD LINE,a.s. Dodatok č. 1k Prílohe č. 1 k Zmluve o obstaraní záležitostí č. 122/2008 BB 76 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 01.10.2009
MK-67/08/M GORDIAS s.r.o. Zmluva o dielo (implementácia bezpečnostnej politiky informačných systémov v rezorte kultúry v období rokov 2008 – 2010) 0 29 578 MKCR SR 15.07.2008 31.12.2010
57/2008 Gustáv Kyselica Nájomná zmluva - rekvizity 0 0 Divadlo Nová scéna 01.02.2008
55/2007 GYM s.r.o. Zmluva o reklame - reklama 640 0 Divadlo Nová scéna 15.06.2007
025/2009 Helstav ZOD - zimná údržba chodníkov ŠVKK 0 357 Štátna vedecká knižnica Košice 15.11.2009
2009-76 HI-Reklama Zmluva o reklamnej spolupráci 3 951 0 Divadlo Nová scéna 14.12.2009
7/2004 Horniak Juraj Zmluva o poskytovaní činnosti technika bezpečnosti a o chrany zadrabvia pri práci pred požiarmi 0 0 UĽUV 08.01.2004
002/2008 HRT, s.r.o. Rekonštrukcia kaštieľa v Trnave - Káčerov majer - Zmluva o dielo 1 011 562 558 204 Pamiatkový úrad SR 27.06.2008 15.12.2010
91215 Humania spol. s.r.o. Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 469 0 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 18.12.2009 18.12.2012
74/2010 Hupka Rudolf-Tradiční výroba ze dřeva Zmluva o dielo 15 623 15 623 UĽUV 10.03.2010 17.08.2010