Zmluvy za Ministerstvo kultúry


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2/2010 Eleonóra Nosterská-N.M. Code Tlač kniž.publikácií a propagač. matertiálov 64 833 52 651 Divadelný ústav 19.02.2010 31.12.2010
6/2008/SaP ELET, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 1 354 159 Slovenská národná knižnica 11.02.2008 10.02.2011
17/2008/SaP ELET, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 1 354 676 Slovenská národná knižnica 31.03.2008 30.03.2011
61/2008/SaP ELVENOVA a.s. Bratislava Zmluva o obstaraní záležitostí č. MT-04-021 0 0 Slovenská národná knižnica 25.08.2008
0016 ENTER AD-ROKO s.r.o. Zmluva o dielo 77 026 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 20.04.2007
MK-86/07/M EntryNet s.r.o. Zmluva o dielo č. MK/428/2007/Organizácie/1 592 017 0 MKCR SR 28.08.2007
28/10 Eterna Press Zmluva o dielo (tlač: O. Slavnikovová - 2017) 6 270 6 270 Literárne informačné centrum 29.03.2010 30.11.2010
MK-74/08/M EURO VKM, s.r.o. Zmluva o dielo (preklady písomností) 60 648 0 MKCR SR 18.08.2008 18.08.2010
MK-75/08/M EURO VKM, s.r.o. Zmluva o poskytnutí tlmočníckych služieb 10 692 0 MKCR SR 18.08.2008 18.08.2010
029/2009/ED EuroDeal s.r.o Realizačná zmluva 0 0 Slovenská ústredná hvezdáreň 01.04.2009 31.03.2013
005/2008/ED EuroDeal s.r.o Prenájom samoobslužných kopír.strojov -outsourcing reprografických a tlač. Služieb 14 946 9 600 Divadelný ústav 01.03.2008 29.02.2012
MK-88/07/M EuroDeal s.r.o. Ramcová dohoda (Prenájom samoobslužných kopírovacích strojov) 0 0 MKCR SR 31.07.2007 31.07.2011
MS - 4/2008 EuroDeal s.r.o. Realizačná zmluva - prenájom samoobsl.kopírovacích strojov 0 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 01.02.2008 31.01.2012
20/RZ/2009 EuroDeal s.r.o. Realizačná zmluva - prenájom samoobslužných kopírovacích strojov, outsourcing 129 0 Slovenský filmový ústav 01.09.2009 01.09.2013
63/2008 EuroDeal s.r.o. Realizačná zmluva 24/2008/ED - prenájom samoobslužných kopírovacích strojov 0 3 500 Divadlo Nová scéna 02.06.2008
70-10/2009 EuroDeal, s. r. o. Realizačná zmluva – Prenájom samoobslužných kopírovacích strojov – outsourcing reprografických a tlačových služieb pre rezort kultúry 0 500 Hudobné centrum 01.10.2009 01.10.2013
016/2009/ED EuroDeal, s.r.o. Prenájom samoobslužných kopírovacích strojov-outsourcing reprografických a tlačových služieb pre rezort kultúry 0 7 044 Štátna vedecká knižnica Košice 01.03.2009 28.02.2013
35/2009 EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva č.047/2009/ED 0 0 Národné osvetové centrum 01.03.2009 01.03.2013
173/2009 EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva č.054/2009/ED 474 258 Národné osvetové centrum 01.08.2009 01.08.2013
017/2008 EuroDeal, s.r.o. Realizačná zmluva na prenájom samoobslužných kopírovacích strojov 0 0 Slovenská národná galéria 01.11.2008 31.10.2012