Zmluvy za Ministerstvo kultúry


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
MK-81/08/M Datalan,a.s. Zmluva o dielo (Centrálny prezentačný, rezervačný a predajný systém v rezorte kultúry) 693 484 22 821 MKCR SR 25.08.2008 25.09.2013
31/2006 Defektospol v.o.s./ Defektospol SK s.r.o. Zmluva o dielo - komplexná starostlivosť o NTL plynovú kotolňu a bežná údržba objektu Michalská 10 - vrátane odbor. prehliadok, kontrol a servisov, pohotovostnej služby, obsluhy kotolne, bežnej údržby objektu a dodávok materiálu na údržbu 34 588 2 569 Hudobné centrum 01.03.2006 31.12.2012
MK-53/08/M Deloitte Advisory s.r.o. Zmluva o dielo (Poskytovanie poradenských služieb v predrealizačnej fáze výstavby mediálneho komplexu pre STV a SRo) 319 956 0 MKCR SR 30.04.2008 30.09.2010
MK-134/06/M Design Studio Ing. arch. Róbert Němček Zmluva o dielo č.01/2006 (výtvarné návrhy loga MK SR a digitálne spracovanie) 15 800 0 MKCR SR 08.12.2006
2009-05 Destin Zmluva o dielo 19 948 0 Divadlo Nová scéna 09.01.2009
2009-26 Destin Zmluva o dielo 29 346 0 Divadlo Nová scéna 22.04.2009
40-2009-11-03-TÚ Destin Zmluva o dielo 28 219 0 Divadlo Nová scéna 03.11.2009
35/2008/SaP Detektívna informačná služba s.r.o. Žilina Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 480 000 56 415 Slovenská národná knižnica 23.06.2008
3/06 Dezider Németh Zmluva o dielo č. 36/2006/Ne na údržbu výťahov 2 824 0 Univerzitná knižnica v Bratislave 14.08.2006 30.09.2010
18/2009 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Zmluva o pripojení a poskytovaní ver.služieb retransmisie 0 58 UĽUV 09.03.2009
MK-50/08/M DIMANO, a.s. Zmluva o údržbe, servise a podpore IS NUNTIO 0 2 654 MKCR SR 31.03.2008
2-11/2008 DIW Service s.r.o. Zmluva na dodávku kompletných upratovacích služieb v objekte Michalská 10, Bratislava - upratovanie exteriéru, interiéru, dodávka hyg. materiálu, pranie uterákov a utierok, zimná údžba exteriéru 22 135 5 956 Hudobné centrum 01.01.2009 31.12.2010
57/2007 Dobr.požiarna ochrana SR Zmluva o zabezpečovaní protipožiarných asist.hliadok v divadle NS 2 7 000 Divadlo Nová scéna 28.12.2007
8/7OD/2009 Dolis, s.r.o. Zmluva o dielo - tlačiarenské služby 70 210 20 000 Slovenský filmový ústav 01.11.2009 30.06.2011
2008/02/12500 DOMOVINA, n.o. Zmluva o participácií nákladov na vyčistení odpadových vôd v ČOV v Žehre 14 560 0 Slovenské národné múzeum 19.12.2007
556/GR/2008 DOXX-stravné lístky spol. s.r.o. Komisionárska zmluva na poskytovanie stravovania zamestnancom formou stravovacích poukážok 2 421 828 380 000 Slovenské národné divadlo 12.08.2008 31.07.2012
2007/732/12400,dod.1-4 DUG s.r.o. Zmluva o zabezpečení strážnej služby 26 735 0 Slovenské národné múzeum 01.09.2007 31.08.2011
52/2009 E-go s.r.o. Rámcová zmluva 0 252 UĽUV 31.03.2009 31.08.2010
117/2007 EDICO SK,a.s. Zmluva o poskytovaní podpory prevádzky systému ESEZ ONLINE 2 350 0 Štátna vedecká knižniva B.Bystrica 01.12.2007
22/RZ/2006 Elektro-Klíma s.r.o. Servisná zmluva - servis klimat. Zariadení 11 276 3 000 Slovenský filmový ústav 12.12.2006