Zmluvy za Ministerstvo kultúry


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
72/2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Zmluva o dielo  2 689 321 UĽUV 31.07.2009
MK-30/10/M COFELY, a.s. Čiastková zmluva na poskytnutie služby č. CF/032/10 0 0 MKCR SR 31.05.2010 31.05.2011
4/10 COFELY, a.s. Čiastková zmluva na poskytovanie služieb správy a prevádzky č. CF/040/10 340 852 143 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 01.07.2010 30.06.2011
33-2008-07-01-HS COFY DESIGN Zmluva o dielo - výmena javiskovej podklahy 18 257 0 Divadlo Nová scéna 01.07.2008
17/RZ/2006 Cosmotron Slovakia s.r.o. Zmluva o servisnom zabezpečení 43 730 0 Slovenský filmový ústav 11.08.2006
CSO/42/2009 CSO MK SR Zmluva o nájme 615 5 600 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 13.07.2009 31.08.2014
82008 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Zmluva o servisnej službe/bezpečnosné rohožky CWS- zachytávajúce nerčistotu 0 206 Štátna vedecká knižnica Košice 27.10.2008
19022010 CWS-boco Slovensko, s.r.o.,Bratislava Abonentná zmluva - dodávka hygien.zar. a náplni 100 0 Štátna filharmónia Košice 19.02.2010 19.02.2013
MK-56/08/M Česká poisťovňa - Slovensko a.s. Poistná zmluva č. 905-17266-11 982 540 245 635 MKCR SR 30.05.2008 30.06.2012
P 12-1/2002 Česká poisťovňa - Slovensko a.s., od 1.10.2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: Škoda Octávia 293 413 Hudobné centrum 18.12.2002
P 12-2/2002 Česká poisťovňa - Slovensko a.s., od 1.10.2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Zmluva o poistení vozidla a súvisiacich rizík - havarijné poistenie motor. vozidla: Škoda Octávia 1 166 715 Hudobné centrum 18.12.2002
0012 D&D International Slovakia s.r.o. Zmluva o dielo 39 260 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 06.08.2007
6.4/09 D&D Studio, s.r.o. Zmluva na poskytnutie služieb pre veľtrhy a výstavy CR 2 671 997 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 29.01.2010 31.05.2011
2009/01/22500 D+K Alarm s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 39 501 0 Slovenské národné múzeum 01.01.2009 31.12.2011
55/2006 DaimlerChrysler Automotive Slovakia, s. r. o. Kúpna zmluva 356 889 0 SĽUK 07.08.2006
28/2010 Dalibor Krupka Zmluva o vytvorení a použití diela - fotogragie - BOY BAND 1 000 0 Divadlo Nová scéna 18.03.2010
44/2009 Daniel Bebej a spol. Zmluva o dielo 37 747 0 SĽUK 01.07.2009
0013 Daniel Šubín Ing. Mgr. Art. Zmluva o dielo č. 2006/12 23 108 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 27.12.2006
2009-79 Daniela Kralevich- Daniela Zmluva o reklame 1 500 0 Divadlo Nová scéna 27.12.2009
7.27/09 DATACENTRUM Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní odborných služieb 0 5 700 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 24.07.2009