Zmluvy za Ministerstvo kultúry


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
29/2010 BigMedia Zmluva o mediálnej spolupráci - propagácia a reklama BOY BAND 1 128 0 Divadlo Nová scéna 22.03.2010
6/2009 Borgis, s. r. o. Kúpna zmluva 5 822 0 SĽUK 10.03.2009
2.1/09 BOZPO, s.r.o. Zmlvua o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby 22 220 4 000 Univerzitná knižnica v Bratislave 27.02.2009 01.03.2011
004/2007 BPS PARK Vyhradenie parkovacích miest 3 476 0 Divadlo Nová scéna 29.01.2007
2009-02 BPS PARK Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 3 475 0 Divadlo Nová scéna 28.01.2009
2008-3 BPS PARK Zmluva č.79/2008-poskytnutie parkovacích služieb 3 476 0 Divadlo Nová scéna 21.01.2008
2009-77 BPS PARK Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 3 475 0 Divadlo Nová scéna 14.12.2009
MS - 1/2010 BPS Park a.s. Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb 1 737 0 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia - Ifjú Szivek 11.12.2009 31.12.2010
V3004250000 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu 0 0 Slovenské národné múzeum 16.08.2006
Z-343/CMOK/2010 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Spolupráca medzi SND A BKIS- Rámcová zmluva o spolupráci 150 0 Slovenské národné divadlo 22.03.2010 30.06.2011
20-2008-05-20-LK Burza cenných papierov a.s. Zmluva o poskytnutí reklamno-propagačných služieb - West Side Story 365 0 Divadlo Nová scéna 20.05.2008
8-300/10 C.E.N. s.r.o., prevádzkovateľ televízie TA3 Zmluva o mediálnej spolupráci 5 962 2 981 Štátne divadlo Košice 15.04.2010 31.12.2010
104/CMOK/2010 C.E.N.s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci 14 398 0 Slovenské národné divadlo 20.01.2010 31.12.2010
17/2007 CAMACO vypracovať analízu predaja predst.za 1.polrok 2007 5 925 0 Divadlo Nová scéna 16.04.2007
51/2007 Casper, s. r. o. Kúpna zmluva 18 113 0 SĽUK 03.09.2007
61/2007 Catering Servis Party s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci-propagácia predstavení 1 992 0 Divadlo Nová scéna 07.05.2007
53/2007 Catering, s.r.o. Zmluva o mediálnej spolupráci-propagácia predstavení 2 987 0 Divadlo Nová scéna 07.05.2007
31/2010/SaP CEIT s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo 4 998 4 998 Slovenská národná knižnica 30.07.2010 31.10.2010
100/2009 Certifikačný orgán CERTICOM Zmluva o kontrolnej činnosti 3 856 1 285 Národné osvetové centrum 23.04.2009 22.04.2012
1012009 Certifikačný orgán CERTICOM Licenčná zmluva 0 0 NOC 20.04.2009 22.04.2012