Zmluvy za Ministerstvo kultúry


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
87/07/M Orange, a.s. Zmluva o pripojení - mobil. tel. 1 ks 0 300 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 03.11.2008 20.03.2012
163/2009 GOOD LINE,a.s. Zmluva o obstaraní záležitostí č. 122/2008 BB 0 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 25.08.2008
125/2008 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 13.03.2008
125/2008 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 05.02.2009
125/2008 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica B.Bystrica 01.07.2009
11999 Krištof Vladimír Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 15.10.1999
12005 Združenie FORSA Uverejnenie programu ŠVK Košice v mesačníku Kultúrny informátor mesta Košice 0 597 Štátna vedecká knižnica Košice 01.01.2005
42/2007 Železničné zdravotníctvo Košice , s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu zdravotnej služby 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 24.08.2007
62007 JUDr. Lenka Borovská Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a poradenstve 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 01.12.2007 31.08.2010
11/2008/SO KOSIT a.s. Zmluva o poskytnutí služieb 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 18.12.2007
82008 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Zmluva o servisnej službe/bezpečnosné rohožky CWS- zachytávajúce nerčistotu 0 206 Štátna vedecká knižnica Košice 27.10.2008
016/2009/ED EuroDeal, s.r.o. Prenájom samoobslužných kopírovacích strojov-outsourcing reprografických a tlačových služieb pre rezort kultúry 0 7 044 Štátna vedecká knižnica Košice 01.03.2009 28.02.2013
102009 IBM Slovensko, spol. s.r.o. Lízingová zmluva 0 3 275 Štátna vedecká knižnica Košice 01.04.2009 30.03.2013
2009338 AQUA PRO, s.r.o. Rámcová zmluva o dodávke tovaru a rámcová nájomná zmluva/pitná voda 0 780 Štátna vedecká knižnica Košice 07.08.2009
122009 V.P.O. s.r.o. ZOD - upratovanie kancelárskych a knižničných priestorov 0 8 855 Štátna vedecká knižnica Košice 01.09.2009 31.08.2011
025/2009 Helstav ZOD - zimná údržba chodníkov ŠVKK 0 357 Štátna vedecká knižnica Košice 15.11.2009
3101799 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Zabezpečenie prístupu s úplnou IP konektivitou používateľa do počítačovej siete SANET realizované uzlom ÚVT UPJŠ Košice 0 1 643 Štátna vedecká knižnica Košice 01.01.2000
161996 Ex Libris Ltd., Tel Aviv, Izrael Zmluva o integrovanom knižnično-informačnom systéme 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 24.09.1996
A3819643 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 09.07.2008
A3823014 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 11.07.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>