Zmluvy za Ministerstvo kultúry


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
31122007 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č. 110/2007 0 0 Štátna filharmónia Košice 31.12.2007
42/2007 Železničné zdravotníctvo Košice , s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu zdravotnej služby 0 0 Štátna vedecká knižnica Košice 24.08.2007
1/2010 Zuzana Ondrovičová Tlač časopisu k?d 29 397 7 536 Divadelný ústav 01.01.2010 31.12.2010
1/ZOD/2010 Zita Hosszúová Zmluva o dielo - publikovanie na web sídlach SFÚ 29 000 1 500 Slovenský filmový ústav 25.02.2010 28.02.2013
3101799 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Zabezpečenie prístupu s úplnou IP konektivitou používateľa do počítačovej siete SANET realizované uzlom ÚVT UPJŠ Košice 0 1 643 Štátna vedecká knižnica Košice 01.01.2000
12005 Združenie FORSA Uverejnenie programu ŠVK Košice v mesačníku Kultúrny informátor mesta Košice 0 597 Štátna vedecká knižnica Košice 01.01.2005
6.3/10 Združenie cestovného ruchu GALANTSKO Zmluva o spolupráci 1 184 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 30.06.2010 30.06.2011
SNM-BOJ-ZOD-2010/362 Zásah 7, s.r.o. Zmluva o komplexnom zabezpečení strážnej služby 3 350 0 Slovenské národné múzeum 12.07.2010 31.12.2013
14/2005 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Slovenské národné múzeum 01.02.2005
IX.10 X-Ray media, s.r.o. Mandátna zmluva - hudobná nahrávka BOY BAND 10 000 0 Divadlo Nová scéna 29.10.2009
P 8-1/2007 Wüstenrot poisťovňa a.s. Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - nové motorové vozidlo-mikrobus: Volkswagen Multivan Comfortline 408 368 Hudobné centrum 08.08.2007
P 8-2/2007 Wüstenrot poisťovňa a.s. Poistná zmluva - poistenie motor. vozidla pre prípad havárie, krádeže a úrazu- nové motorové vozidlo-mikrobus: Volkswagen Multivan Comfortline 1 113 0 Hudobné centrum 08.08.2007
2010-37 Working Media Zmluva o vytvorení a použití diela 2 500 0 Divadlo Nová scéna 26.03.2010
7.25/09 Wemal JB, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (kancelárske stoličky) 0 3 000 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 13.07.2009
2009/285 Vytahy CZ s.r.o. Zmluva o kompletnej oprave, montáži a dodávke divadelného výťahu 56 936 0 Štátny komorný orchester Žilina 01.08.2009
MK-27/10/M VT Group a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovarov a súvisiacich služieb na predmet plnenia výpočtová technika a vybudovanie dátových skladov 0 0 MKCR SR 07.06.2010 07.06.2014
Z-453/GR/2010 Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. Kúpna zmluva č.707183 9 465 0 Slovenské národné divadlo 25.05.2010 25.05.2011
14-2008-04-24/HS Vladimír Paulov Zmluva o poskytovaní služieb - uloženie a ochrana písomností 558 0 Divadlo Nová scéna 24.04.2008
27/10 VKÚ, a.s . Zmluva o dielo (tlač: Dejiny slov. literatúry pre deti a mládež po r. 1960) 6 670 6 670 Literárne informačné centrum 29.03.2010 30.11.2010
1943-2009 ViOn, a.s. Zmluva o vykonaní stavebných prác a zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta 21 567 417 7 432 950 Slovenská filharmónia 11.11.2009 31.12.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>