Zmluvy za Centrum vedecko-technických informácií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/NCP/2009 PRE SENT, s.r.o. Rámcová zmluva o prenájme informačných plôch č. 27/2009 0 0 CVTI SR 21.01.2009 22.12.2009 Prenájom informačnej plochy o rozmeroch 600*850 mm
59/PK/2009 ROMAN ŠAVEL Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
11/OE/08 RTVS Bratislava predpis 239 0 CVTI SR 01.04.2008 Koncesionárske poplatky
97/PK/2009 Siemens Zmluva o dielo 9 011 963 0 CVTI SR 14.12.2009 31.12.2010 infraštruktúra pre výskum a vývoj
97/PK/2009 Siemens, Bratislava Zmluva o dielo na dodávku HW a SW pre DC pre VaV 0 0 CVTI SR 14.12.2009 31.12.2010
92/CVTISR/07 Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, bratislava Zriadenie pristupu ISDN, pripojit koncove zaraidenia a posyktovat sluzby s tym suvisiace 266 0 CVTI SR Lamacska cesta 8/A Bratislava 27.08.2007 suma v eur + prevolane minuty
17/OE/08 SPP a.s. Zmluva o dodávke zemného plynu 10 725 0 CVTI SR 16.04.2008 Dodávka plynu
2/NCP/09 STORIN spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní informácií 1 369 0 CVTI SR 26.02.2009 Monitoring médií
8/PK/2009 SUWECO CZ, s.r.o. Mandátna zmluva 0 0 CVTI SR 26.02.2009 Uzatváranie zmlúv s vydavateľmi
95/CVTI/09 SVOP spol s r.o. Kúpna zmluva na nákup knižničného systému 0 0 CVTI SR 17.12.2009 15.03.2010 Knižnično-informačný systém knižnice
28/CVTISR/2010 SVOP, spol. s r.o. Zmluva o dodaní služby 30 000 0 CVTI SR 01.03.2010 Antiplagiatorský program
36/ODF/09 THOMSON REUTERS Zmluva o servisných službách 0 0 CVTI SR 06.04.2009 Databázy
54/CVTISR/09 Thomson Reuters Zmluva 0 0 CVTI SR 01.05.2009 31.12.2012 Vzdialený prístup do databáz knižníc
62/PK/2009 TOMÁŠ LACKO Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
120/PK/2010 ui42 s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva 34 493 0 CVTI SR 23.08.2010 Dodávka redakčného systému BUXUS
2/PK/2010 UniNet-CSL Zmluva o poskytovaní služieb 35 317 0 CVTI SR 19.01.2010 31.12.2010 Expertízy a posudky
43/OE/08 UNIQA Poistná zmluva č. 11 4 4755 1 546 0 CVTI SR 16.10.2009 31.10.2009 Poistenie majetku
44/OE/08 UNIQA Poistná zmluva 927 0 CVTI SR 07.10.2008 30.11.2010 Zákonná poistka Mazda 6
65/OE/08 UNIQA Poistná zmluva 127 0 CVTI SR 09.10.2008 Zákonná poistka Mazda 5
103/CVTISR/2009 UNIQA Poistná zmluva 119 0 CVTI SR 15.12.2009 15.12.2010 Zákonná poistka Peugeot