Zmluvy za Centrum vedecko-technických informácií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
76/OEH/09 Delta Security Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb 45 504 0 CVTI SR 31.10.2009 31.10.2012 Ochrana objektu
29/OE/08 Delta Security, s.r.o. Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb 0 0 CVTI SR 01.08.2009 30.09.2009 Bezpečnostné služby
83/OIT/09 DWC Slovakia Servisná a aktualizačná zmluva č.2009/2010 3 749 0 CVTI SR 01.12.2009 Registratúra
26/CVTISR/2010 ECOPRESS Zmluva o spolupráci 16 630 0 CVTI SR 01.02.2010 31.12.2010 PK
85/CVTISR/2010 ECOPRESS Zmluva o spolupráci 5 623 0 CVTI SR 09.04.2010 31.12.2010 NCP - uverejnenie v HN
23/CVTISR/2010 Garant partner Plus Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 16.02.2010 31.12.2010 mamažérske tréningy
70/OIT/09 Gratex International a.s. Kúpna zmluva 0 0 CVTI SR 11.11.2009 28.02.2010 hardvér. a softvér. Produkty
30/CVTISR/2010 Hlavné mesto SR Plat.výmer č.1100091643652748848 8 604 0 CVTI SR 02.03.2010 Daň z nehnuteľností na rok 2010
16/PK/2009 IEEE - EBSCO IEEE ONLINE PRODUCTS AGREEMENT 0 0 CVTI SR 24.02.2009 24.02.2011 Prístupové práva
28/OIT/07 IMPROMAT SLOV, spol. s r.o. Kúpna zmluva 0 0 CVTI SR 15.06.2007 Multifunkčné zariadenia
89/CVTSR/2010 INFIPOINT Bratislava Kúpna zmluva (kancelársky papier) 1 830 0 CVTI SR 17.05.2010 17.05.2011 Kancelársky papier
113/CVTISR/2010 INFIPOINT Bratislava Kúpna zmluva (kancelársky papier) 0 0 CVTI SR 19.05.2010 19.05.2010 Kancelársky papier
116/CVTIST/2010 INFOKEY Bratislava Zmluva o poskytovaní technickej podpory pre Dát. Centrum VaV Žilina a VaV Bratislava 27 489 0 CVTI SR 25.06.2010 25.09.2011 Správa DC VaV v Žiline
92/PK/09 INFOkey, s.r.o. Kúpna zmluva „Dodávka serverov“ 0 0 CVTI SR 18.12.2009 2ks serverov
60/PK/2009 Ing. EVA TAROVÁ Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
56/NCPVaT/2008 IVO BRACHTL Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 26.11.2008 31.12.2008 6 filmových portrétov
64/NCP/2008 IVO BRACHTL Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 26.11.2008 31.12.2009 filmové portréty
50/CVTISR/2010 Jamelson group Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti reklamy 4 498 0 CVTI SR 02.03.2010 28.02.2011 Reklamné služby
3/NCP/09 Jamelson group s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 01.03.2009 01.03.2010 Koncepčné, organizačné a tvorivé práce
71/CVTISR/09 JUDr. Pokorný Ján Zmluva o poskytovaní právnych služieb 1 392 0 CVTI SR 15.10.2009 Právne služby