Zmluvy za Centrum vedecko-technických informácií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
17/OE/08 SPP a.s. Zmluva o dodávke zemného plynu 10 725 0 CVTI SR 16.04.2008 Dodávka plynu
27/NCPVaT/08 PRE SENT, s.r.o. Rámcová zmluva o prenájme informačných plôch č. 27/2009 0 0 CVTI SR 25.06.2008 01.07.2008 Prenájom 14ks informačných plôch o rozmeroch 600*850 mm
29/OE/08 Delta Security, s.r.o. Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb 0 0 CVTI SR 01.08.2009 30.09.2009 Bezpečnostné služby
35/OKIS/08 Océ – Slovenská republika s.r.o. Kúpna zmluva 0 0 CVTI SR 02.09.2008 Kúpa Hardware produkt CS240, príslušenst.
37/PK/09 ACM Licencia na používanie databáz 0 0 CVTI SR 02.06.2009 28.02.2014 databázy inform. systémov
38/OE/08 AUTO PALACE Bratislava Kúpna zmluva 0 0 CVTI SR 03.10.2008 Kúpa 2vozidiel: Mazda5, Mazda6
41/OE/08 VOX-V,spol.s r.o. Zmluva o dielo na dodávku reklamného označenia CVTI SR 0 0 CVTI SR 01.11.2008 21.11.2009 Konzultačná a poradenská činnosť – Návrh infraštruktúry
43/OE/08 UNIQA Poistná zmluva č. 11 4 4755 1 546 0 CVTI SR 16.10.2009 31.10.2009 Poistenie majetku
44/OE/08 UNIQA Poistná zmluva 927 0 CVTI SR 07.10.2008 30.11.2010 Zákonná poistka Mazda 6
45/OE/08 KOOPERATIVA Poistná zmluva 460 0 CVTI SR 07.10.2008 Havarijná poistka Mazda 6
48/OE/08 Milan Bojnanský Zmluva „BOZP“ 474 0 CVTI SR 01.10.2008 Ochrana práce, PO
51/OIT/08 AITEN, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 01.11.2008 31.03.2009 Konzultačná a poradenská činnosť – Návrh infraštruktúry
56/NCPVaT/2008 IVO BRACHTL Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 26.11.2008 31.12.2008 6 filmových portrétov
64/NCP/2008 IVO BRACHTL Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 26.11.2008 31.12.2009 filmové portréty
65/OE/08 UNIQA Poistná zmluva 127 0 CVTI SR 09.10.2008 Zákonná poistka Mazda 5
1/NCP/2009 PRE SENT, s.r.o. Rámcová zmluva o prenájme informačných plôch č. 27/2009 0 0 CVTI SR 21.01.2009 22.12.2009 Prenájom informačnej plochy o rozmeroch 600*850 mm
2/NCP/09 STORIN spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní, odbere a využívaní informácií 1 369 0 CVTI SR 26.02.2009 Monitoring médií
3/NCP/09 Jamelson group s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 CVTI SR 01.03.2009 01.03.2010 Koncepčné, organizačné a tvorivé práce
8/PK/2009 SUWECO CZ, s.r.o. Mandátna zmluva 0 0 CVTI SR 26.02.2009 Uzatváranie zmlúv s vydavateľmi
9/PK/2009 Albertina icome Bratislava, s.r.o. Zmluva o zabezpečení prístupových práv č.20089114-125 Wilson 0 0 CVTI SR 26.02.2009 31.12.2013 Prístupové práva umelecké databázy
1 2 3 4 5 >>