Zmluva č. I/019/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:I/019/2004
Dodávateľ:A+M PRINT, s. r. o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodavateľská zmluva - tlač testov a odpoveďových hárkov, triedenie, balenie a doprava
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 231,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 231,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Štátna školská inšpekcia

Prílohy