Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
25/2007 Slovenská spoločnosť pre kvalitu Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina Posúdenie samohodnotiacej správy objednávateľa v mieste sídla objednávateľa zaslanej objednávateľom do súťaze "Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2007" 1 580 0 ÚJD SR 08.08.2007 30.09.2007
175/2006 Slovenská technická unioverzita Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Paulínska 16 917 24 Trnva Vykonať nezávislé posúdenie výpočtov kontajnera na prepravu ra-koncentrátu a ionexov PK/SK, ktoré su uvedené v správe "Kontrola pevnosti kontajnera PK/SK" 2 656 0 ÚJD SR 05.09.2006 31.10.2006
27/2007 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12, 827 36 Bratislava Vykonať odbornú prípravu troch zamestnancov Objednávateľa - základný výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore jadrového zariadenia atómovej elektrárne v Mochovciach 11 618 0 ÚJD SR 10.08.2007 01.12.2007
16/2008 Stanislav Petrov-FANTOM, Vígľašská 7, 851 07 Bratislava Prezentačný film s názvom "Úrad jadrového dozoru a jadrová energia na Slovensku" 3 485 0 ÚJD SR 07.05.2008 07.08.2008
23/2010 ŠTOR CAD Computers s.r.o. Čajakova 19 811 05 Bratislava Zhotovenie technickej správy 0 0 ÚJD SR 03.12.2010
05/2007 Trnavská univerzita, Právnická fakulta Hornopotočná 23, 918 43 Trnava Vypracovať právnu analýzu so zadaným obsahom riešenia (analýza súčastnej právnej úpravy občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody v Slovenskej republiky a posúdenie návrhu riešnia pri vecnej novelizácii atómového zákona v roku 2007). 6 639 0 ÚJD SR 02.04.2007 30.06.2007
29/2003 TT - CAR s.r.o., Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava Kúpa automobilu 0 0 ÚJD SR 04.09.2003
24/2008 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Husinec-Řež, čp. 130, PSČ 250 68 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať rešerš v oblasti spracovania a úpravy ionexov a kalov cementáciou pre RAO z jadrových elektrární 9 875 0 ÚJD SR 30.06.2008 30.09.2008
22/2010 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Husinec-Řež, čp. 130, PSČ 250 68 Dodanie technickej správy 0 0 ÚJD SR 01.11.2010
40/2009 Vedecko-Technická Spoločnosť pri VUJE Okružná 5, 918 64 Trnava Zabezpečiť odbornú analýzu podľa bnedefinovaného zoznamu referenčnej dokumentácie s cielom identifikácie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky a prevádzke. 29 750 0 ÚJD SR 05.11.2009 04.12.2009
5/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia odbornej prípravy zamestnancov objednávateľa v rozsahu fáz prípravy: Teoretická príprava, Príprava na overenie odbornej spôsobilosti, Overenie odbornej spôsobilosti 24 395 0 ÚJD SR 16.03.2009 31.12.2009
04/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Odborná podporná činnosť pri overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení 14 937 0 ÚJD SR 27.03.2007 28.09.2007
11/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Spracovanie skúšobných otázok pre písomne overovanie na báze analýzy a aktualizácie skúšobných otázok pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení na prevádzku JZ V1 pre časť písomné overovanie,.. 3 996 0 ÚJD SR 24.04.2009 30.09.2009
16/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie technickej správy "Požiadavky na kvalitu sprievodnej technickej dokumentácie (STD) vybraných zariadení 9 425 0 ÚJD SR 24.04.2009 31.05.2009
14/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Predmetom plnenia je posúdenie interpretácie a komplexný návrh aplikácie bezpečnostného limitu výkonu rekatora v bezpečnostnej dokumentácii reaktorov VVER-440 spolu s výpočtovým stanovením príslušných limitných hodnôt výkonu 28 950 0 ÚJD SR 30.04.2009 30.08.2009
1/2010 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Spracovanie skúšobných otázok pre písomne overovanie 3 995 3 995 ÚJD SR 20.01.2010 31.10.2010
03/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Analýza kompatibility havarijných predpisov s novými technickými prostriedkami na podporu rozhodovania a implementácia nových poznatkov EÚ v oblasti hvarijného plánovania 10 290 0 ÚJD SR 19.03.2007 15.11.2007
24/2006 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Odborné stanovisko k navrhovanej zmene frekvencie opráv komponentov čerpadiel VT DHČ, NT HDČ, SS armatúr a spätných klapiek, elektroarmatúr poistných ventilov a nádrží 3 319 0 ÚJD SR 13.09.2006 15.10.2006
02/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Predmetom plnenia tejto čiastkovej zmluvy, uzavretej v zmysle rámcovej zmluvy č. obstarávateľa 23/2005, č. uchádzača 1737/1700/05, je riešenie a financovanie projektu "výskumno-vývojová podpora rozhodovania v oblasti jadrovej bezpečnosti" 132 776 0 ÚJD SR 15.03.2007 20.11.2007
30/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Analýza súčastného stavu expertného systému Web Hipre a doladenie systému na základe analýzy 11 618 0 ÚJD SR 24.06.2008 30.06.2008
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>