Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
8/2008 JUDr. Zoltán Ludik, Advokátska kancelária Detvai Ludik Malý Udvaros so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava Analýza dopadov na legislatívu SR pri implementovaní Dodatku k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov 5 643 0 ÚJD SR 07.04.2008 14.11.2008
18/2008 Kelcom International s.r.o., Bulharská 61, 830 30 Bratislava Návrh a zhotovenie technického riešenia úpravy chráneného priestoru a jeho doplnenie o potrebné technické a mechanické zabezpečovacie prostriedky podľa cenovej ponuky zo dňa 7.4.2008 4 773 0 ÚJD SR 02.06.2008
32/2009 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava Dodať predmet 1ks vozidla KIA ceed SW 1,6 CRDi SW VGT EX EXTRA-15 HP 17 309 0 ÚJD SR 02.10.2009 11.10.2009
16/2010 KIT,Veľkorozsahový výskumný reaktor, Kaiserstrasse 12,76131 Karlsruhe Údržba systému RODOS 2 750 0 ÚJD SR 05.08.2010 31.12.2010
7/2003 Login, a.s.Dlhá 2, 900 31 Stupava Poskytovanie služieb a produktov potrebných na prevádzku a údržbu CIS 0 0 ÚJD SR 24.02.2003
13/2007 MaaM ADASO, s.r.o. Dukelská 339, 900 31 Stupava Revízia mapových podkladov pre opatrenie na ochranu obyvaťelstva v oblasti ohrozenia JZ na Slovensku a zhotovenie nových máp 11 618 0 ÚJD SR 07.06.2007 15.11.2007
14/2005 MiCRONIC s.r.o., Trebejov 41, 044 81 Kysak Kúpna zmluva na prostriedky šifrovej ochrany informácií 0 0 ÚJD SR 28.06.2005
20/2009 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Úprava počítačovej siete 61 399 0 ÚJD SR 18.05.2009 31.12.2009
19/2009 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Zmluva o údržbe VT. KT a dodávke spotrebného materiálu 0 0 ÚJD SR 20.05.2009 31.12.2009
7/2010 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Zabezpečovanie dodávateľského servisu, údržby výpočtovej techniky, softvérových aplikácií 35 699 0 ÚJD SR 04.06.2010
5/2008 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Zabezpečovanie alebo aj výkon dodávateľského servisu, údržby výpočtovej techniky a softvérových aplikácií 0 0 ÚJD SR 31.03.2008 31.12.2008
21/2009 MISS s.r.o., Nám. Hraničiarov 1, 851 03 Bratislava 5 Analýza úrovne a stavu havarijnej pripravenosti a odozvy na národnej úrovni v SR pre prípad jadrovej alebo radiačnej nehody alebo havárie 14 334 0 ÚJD SR 14.05.2009 30.11.2009
6/2010 MSCompany s r. o. Gogoľova 18 852 02 bratislava Dodávka a montáž klimatizácie 12 497 0 ÚJD SR 14.05.2010 30.06.2010
09/2007 MSCompany s r. o. Gogoľova 18 852 02 bratislava Dodávka a montáž klimatizácie 23 733 0 ÚJD SR 17.04.2007 31.05.2007
21/2006 MSD Company s r. o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava Dodávka a montáž klimatizácie 17 787 0 ÚJD SR 11.08.2006 31.08.2006
47/2008 Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s. Cesta na Červený most 1, 833 31, Bratislava 37 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - vykonanie hygienických kontrol nad pracovnými podmienkami zamestnancov, vypracovanie záverov z hygienickej kontroly 0 0 ÚJD SR 22.09.2008
51/2008 ORCO s.r.o., Zákamenné 62, 029 56 Zakamenné Demontáž starých a montáž nových skriňových zostáv na chodbáv špecifikovaných na treťom nadzemnom podlaží 24 511 0 ÚJD SR 04.11.2008 12.12.2008
13/2008 PORSCHE Slovakia, s.r.o. Vajnorská 160, 831 04 Bratislava Dodať motorové vozidlo 53 077 0 ÚJD SR 07.05.2008 31.08.2008
6/2008 PORSCHE Slovakia, s.r.o. Vajnorská 160, 831 04 Bratislava Dodať motorové vozidlo 32 261 0 ÚJD SR 29.04.2008 31.07.2008
22/2009 Prof. Ing Ladislav Starek, CSc., Šášovská 16, 851 01 Bratislava zhotoviteľ v prostredí Mathematica vyvinie lomovo mechanicky program na výpočet pravdepodobností únavovej iniciácie lomu, jeho rozvoja až po zastavenie trhliny alebo prelomenie steny potrubí jadrových zariadení 12 000 0 ÚJD SR 13.05.2009 30.10.2009
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>