Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
41/2009 ELTECO a.s., Rosinská cesta 15, 010 01 Žilina Dodanie a inštalácia elektrického zdrojového agregátu 24 879 0 ÚJD SR 20.11.2009 08.12.2009
1/2007 EMM international, s r.o. sekurisova 16, 841 02 Bratislava Zmluva o pozáručnom servise a kontrolnej činnosti (poplachový systém na hlásenie narušenie a systém kontroly vstupov 0 21 492 01.03.2007
39/2008 ENCONECT Consulting Ges.m.b.H., Auhofstrasse 58, 1130 Vienna, Austria. Príprava návodu pre dozor za účelom vyhodnocovania bezpečnostných aspektov a hľadísk vo vzťahu k organizačným opatreniam držiteľov povolení 19 869 0 ÚJD SR 19.08.2008 30.10.2008
26/2010 ENCONECT Consulting Ges.m.b.H., Auhofstrasse 58, 1130 Vienna, Austria. Štúdia na posilnenie licenčného procesu novostavieb (jadrové zariadenia v SR) 0 0 ÚJD SR 29.11.2010
14/2010 Exprestech, s r. o. Hlavný 41, 925 55 Vinohrady nad Váhom Dodať techniku k dátovému pripojeniu 22 790 1 950 ÚJD SR 16.07.2010
1/2009 GO Travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava Dodanie medzinárodných leteniek z Bratislavy najmä do Bruselu, Paríža, Londýna, Ríma,atď. 60 000 0 ÚJD SR 04.02.2009
10/2010 GO Travel Slovakia, s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava Dodanie medzinárodných leteniek z Bratislavy najmä do Bruselu, Paría, Londýna, Ríma, New Yorku, Pekingu, Kuala Lumpur atď. 59 999 16 000 ÚJD SR 01.07.2010
19/2007 Ing. Soňa Konopásková, CSc. Xaveriova 40 15000 Praha 5 česká republika Navrhnúť hodnoty limitov koncentrácie vybraných beta a gama radionuklidov v RÚRAO Mochovce, posúdiť prístup k odvodeniu limitov vybraných beta a gama rádionuklidov pre hornú vrstvu VBK 16 597 0 ÚJD SR 24.07.2007 15.11.2007
14/2007 Ing.Dezider Tisovčík - QTIS 976 57 Michalová, Ulička 9 Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva kvality organizácie objednávateľa podľa normy ISO 9001:2000 1 185 0 ÚJD SR 22.05.2007 31.07.2007
27/2009 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Návrh numerického modelu na analýzu procesu tepelnej únavy strojnotechnologických komponentov jadrových zariadení 70 000 40 000 ÚJD SR 08.07.2009 30.11.2009
46/2008 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Posúdenie zdôvodňujúcich správ a sprievodnej technickej dokumentácie k žiadosti SE , a.s. Ebo o predĺženie intervalu prevádzkových kontrl PKO JE V-2 2 104 0 ÚJD SR 03.01.2008 30.10.2008
16/2007 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Revízia BNS ÚJD SR s názvom "Kontrola zvárania a kvality zvarových spojov jadrových zariadení. Požiadavky" 3 319 0 ÚJD SR 23.07.2007 15.09.2007
18/2007 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Revízia BNS ÚJD SR s názvom "Zváracie materiály na zváranie jadrových zariadení. Technické požiadavky a pravidlá výberu." 3 319 0 ÚJD SR 23.07.2007 15.10.2007
17/2007 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Revízia BNS ÚJD SR s názvom "Zváranie jadrových zariadení. Základné požiadavky a pravidlá" 3 319 0 ÚJD SR 23.07.2007 15.08.2007
22/2008 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Posúdenie zdôvodňujúcich správ a sprievodnej technickej dokumentácie k žiadosti SE ,a.s. EBO o predĺženie intervalu prevádzkových kontrol HCČ a HUA JE V-2 8 133 0 ÚJD SR 19.05.2008 30.06.2008
20/2008 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Posúdenie zdôvodňujúcich správ a sprievodnej technickej dokumentácie k žiadosti SE ,a.s. EBO o predĺženie intervalu PK TNR JE V-2 zo 4 na 8 rokov 7 801 0 ÚJD SR 21.05.2008 15.06.2008
50/2008 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Posúdenie projektu rekvalifikácie chladičov vzduchu a sprievodnej výkresovej a výpočtovej dokumentácie k žiadosti SE-Enel,a.s., závod EMO o schválenie zvýšenia pracovného tlaku v chladičoch vzduchu z 0,3 na 0,6 Mpa s cieľom zníženia prevádzkovej teploty v 6 590 0 ÚJD SR 04.11.2008 15.12.2008
3/2010 Jes Group a.s., Hrušovská 41, 821 07 Bratislava Výroba Výročnej správy za rok 2009 8 300 0 ÚJD SR 23.04.2010 31.05.2010
19/2008 Jes Group a.s., Hrušovská 41, 821 07 Bratislava Výročná správa za rok 2007 11 613 0 ÚJD SR 13.05.2008 31.05.2008
2/2009 Jes Group a.s., Hrušovská 41, 821 07 Bratislava Návrh a výroba Výročnej správy za rok 2008 12 054 0 ÚJD SR 04.03.2009 31.05.2009
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>