Zmluva č. AOS-I-10-2007-KV

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-I-10-2007-KV
Dodávateľ:DASTIN s.r.o. Palmová 7, 040 01 Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpnazmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:642 124,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:642 124,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:21 314,61
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši

Prílohy