Zmluva č. AOS-II-1-2009-dodatok

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-II-1-2009-dodatok
Dodávateľ:CM COMFORTA s.r.o. Kollárova 90, 036 01 Martin
Predmet zmluvy - názov zmluvy:
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši

Prílohy