Zmluva č. AOS-II-4-2007-KV

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-II-4-2007-KV
Dodávateľ:Berešík - stavebno - obchodná činnosť, Medvedzie 130/3-33, 027 44 Tvrdošín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 250 890,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 250 890,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:74 715,88
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši

Prílohy