Zmluva č. AOS-I-4-2007-KV

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-I-4-2007-KV
Dodávateľ:BaK s.r.o. Palisády 20, 811 06 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 632 387,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 632 387,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:87 379,24
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši

Prílohy