Zmluva č. AOS-II-93-2008-UI

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-II-93-2008-UI
Dodávateľ:BaB spol.s.r.o. Korňa 889, 023 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:992 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:992 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:32 928,37
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši

Prílohy