Zmluva č. AOS-1-101-50-10-2006-OSM

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-1-101-50-10-2006-OSM
Dodávateľ:ANTES B+M s.r.o. Súdna 13, 911 01 Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 438 733,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 438 733,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:114 145,05
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši

Prílohy