Zmluva č. 1 - 560/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1 - 560/2008
Dodávateľ:AIS - PO s. r. o., Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodatok č. 1 k ZoD na spracovanie PD akcie Michalovce, ISTAR - rekonštrukcia garáží
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:SEMaI

Prílohy