Zmluva č. 05/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05/2008
Dodávateľ:AIS - PO s. r. o., Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD na spracovanie PD akcie Hronsek - rekonštrukcia budovy č. 8
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 502,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 502,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:SEMaI

Prílohy